Døvrè i Valdres

 

Mine forfedre

Alle mine kjente forfedre helt tilbake til omkring år 1600 kommer fra Oppland.

 

Mine forfedre på farssiden er fordelt på Søndre-/Nordre-Land og Toten.

 

morssiden er forfedrene stort sett fra Valdres.

 

I min slektsgransking har jeg benyttet Digitalarkivet, kilder på Valdres folkemuseum, bygdebøker, Valdressoga, boken av Bjørkset om Valdresslekten Bugge, Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift og diverse kilder på internett.

 

Se hele slekta her.