Listen over gårder er hentet fra "Norske Gaardnavne".

b.4, s.255  
14. Døvre. Udt. dø2vré. -- a Dyfrine DN. I 247 248, 1348.
Døffuerenn 1578. Dyffren 1592. Døffren 1604.1/1. 1667. Døfren
1723.1/1.

Dyfrin. Navnet maa være en Sammensætning af vin med den samme
Stamme, som haves i Bygdenavnet Dofrar, nu Dovre, og i det forsvundne
Gaardnavn i Dofrom i Biri, se S. 25. Se Bd. IV, S. 1. Ldsbl. 40.
Bla i Norske Gaardnavne