Matrikkelutkastet av 1950

Oppland

Nord-Aurdal herad

14 Døvre  
1 Døvre 3 mark 36 øre  Nils Olsen Døvre  
2 Pladsen 0 mark 45 øre  Ole L. Døvre  
3 Spikermoen 0 mark 10 øre  Hans H. Gjeflesen  
4 Bråten 0 mark 16 øre  Barbro Skår  
5 Bråten 0 mark 31 øre  Elling Haraldsen  
6 Ødegården 1 mark 48 øre  Henrik H. Døvresødegården  
7 Døvre 2 mark 18 øre  Torgrim N. Døvre  
8 Huset 0 mark 81 øre  Asbjørn O. Døvre  
9 Døvre 3 mark 03 øre  Henrik H. Døvre  
10 Løkken 1 mark 97 øre  Nils T. Døvre  
11 Flatbrenna 0 mark 34 øre  Lage I. Døvre  
12 Husikampen 0 mark 65 øre  Oskar Nytun  
13 Oset 1 mark 35 øre  Tormod Kjos  
14 Osbergene 0 mark 70 øre  Knut Hyllene  
15 Bråten 1 mark 12 øre  Ole K. Bråten  
16 Bråten 0 mark 70 øre  Martin H. Ødegård  
17 Døvresødegården 0 mark 89 øre  A. A. Døvresødegården  
18 Dalen 0 mark 15 øre  Nils K. Døvre  
19 Noreng 0 mark 30 øre  Erling Hall  
20 Rønnaugsløkken 0 mark 04 øre  Ingeborg K. Døvre  
21 Nordre Ødegårds skog 0 mark 40 øre  Arvid Andersen  
22 Skrautvålhytta 0 mark 02 øre  Arvid Selboe  
23 Nygaard 0 mark 30 øre  Knut og O. Nygaard  
24 Skogheim 0 mark 22 øre  Lars Skogheim  
25 Leiremyr 0 mark 02 øre  Marthin A. Berge  
26 Brøtaskogen 0 mark 50 øre  O. E. Skrutvold  
27 Sjenaløk 0 mark 15 øre  Knut Bruket  
28 Skogateigen 0 mark 11 øre  Torger Skaar  
29 Gransvingen 0 mark 06 øre  Torger Skaar  
30 Bjørnehøvd 0 mark 13 øre  Arvid Andersen  
31 Søbråten 0 mark 20 øre  Martin H. Ødegård  
32 Lyngdal 0 mark 03 øre  Torger,Døvre  
33 Gjertrudskjelda 0 mark 05 øre  Eivind Rønningen  
34 Gjeitebergteigen 0 mark 05 øre  Torleiv Ranheim  
35 Nyheim 0 mark 28 øre  Anne H. Døvre  
36 Asplund 0 mark 01 øre  Knut Bergum  
37 Marsteinskogen 0 mark 58 øre  L. Gullhagen  
38 Løkketeigen 0 mark 04 øre  Knut H. Bergum  
39 Skoglund 0 mark 20 øre  Lars Skogheim  
40 Fingerjordet 0 mark 18 øre  Martin T. Døvre  
41 Gottenborgteig 0 mark 20 øre  Reidar Dokken  
42 Fjordlund 0 mark 01 øre  A. A. Døvresødegården  
43 Bergli 0 mark 24 øre  Torbjørn Kampen  
44 Hagalund 0 mark 73 øre  Einar O. Døvre  
45 Dalbu skog 0 mark 03 øre  Ola Bergo  
46 Solstad 0 mark 02 øre  Marit E. Døvre  
47 Nybråten 0 mark 05 øre  Torleiv O. Døvre  
48 Viustølen 0 mark 15 øre  Andris P. Bergheim  
49 Fjeldheim 0 mark 01 øre  E. og K. Fjeldheim  
50 Nybråten II 1 mark 00 øre  Torleiv O. Døvre  
51 Sørli 0 mark 33 øre  Kristian,Søreng  
52 Aspelunn 0 mark 05 øre  Knut Skaar  
53 Skjenarløk b 0 mark 15 øre  Petter Solberg  
54 Lundmo 0 mark 01 øre  Maria Løkken  
55 Solheim 0 mark 02 øre  Olav Ranheim  
56 Viklund 0 mark 01 øre  Gustav Olsrud  
57 Granli 0 mark 01 øre  Arnold Gulbrandsen  
58 Vegamot 0 mark 01 øre  Knut E. Døvre  
59 Ro 0 mark 01 øre  Ulla Dahm  
60 Løvstad 0 mark 05 øre  Inga Elise Døvre  
61 Granheim 0 mark 05 øre  Knut O. Døvre  
62 Berglund 0 mark 01 øre  Reidar Andersen  
63 Sagplassen 0 mark 01 øre  Einar O. Døvre  
64 Hellestølen 0 mark 05 øre  Torgrim N. Døvre  
65 Bråtateigen 0 mark 02 øre  Wilhelm Bråten  
66 Gimle 0 mark 01 øre  Einar Bonli  
67 Mellsjå 0 mark 01 øre  Ivar Nyland  
68 Svingen 0 mark 01 øre  Ole L. Døvre  

Vis som tekst


Namnefaglege spørsmål, kontakt s-na@inl.uio.no.
Rapportert problem med sidene til feilmelding@muspro.uio.no.
Skriptet er sist oppdatert 14. februar 2000 av Lars Jørgen Tvedt