Matrikkelutkastet av 1886

Oppland

Nord-Aurdal herad

Etternavn_eier Fornavn_eier Gnr Bnr Mnr Lnr Gnavn Bnavn Daler Ort Skill Mark Ore Sogn
Olsen Nils 14 1 12 37a1a, a2b1, 40a2 Døvre Døvre 1 4 21 4 44 Skrautvaal
Halvorsen Ole 14 2 12 37a1b, a2b2 Døvre Pladsen 0 1 1 0 47 Skrautvaal
Arnesen Nils 14 3 12 37a2a Døvre Spikermoen 0 0 11 0 10 Skrautvaal
Ellingsen Elling 14 4 12 37b1 Døvre Braaten 0 2 0 0 47 Skrautvaal
Jakobsen Jakob 14 5 12 37b2 Døvre Braaten 0 1 0 0 31 Skrautvaal
Knudsen Ole 14 6 12 38 Døvre Ødegaarden 1 1 6 2 93 Skrautvaal
Gundersen Torsten 14 7 12 39a Døvre Døvre 2 3 21 4 52 Skrautvaal
Bendiksen Lars 14 8 12 39b1 Døvre Huset 0 1 10 0 94 Skrautvaal
Halstensen Halsten 14 9 12 40a1 Døvre Døvre 1 4 0 3 73 Skrautvaal
Nilsen Nils 14 10 12 40b Døvre Løkken 0 4 16 2 15 Skrautvaal
Olsen Skaar Ole 14 11 12 40c Døvre Flatbrenna 0 2 0 0 47 Skrautvaal
Evensen Tron 14 12 12 40d Døvre Husikampen (Kampen) 0 2 19 0 94 Skrautvaal
Olsen Knud 14 13 12 41a Døvre Osen, alm. skr. Oset. 0 4 10 1 68 Skrautvaal
Follunglo Ole A. 14 14 12 41b Døvre Osbergene 0 1 20 0 70 Skrautvaal
Andersen Ole 14 15 12 42a, b2 Døvre Braaten 0 1 21 1 92 Skrautvaal
Knudsen Halvor 14 16 12 42b1 Døvre Braaten 0 1 5 1 2 Skrautvaal