14 Døvrè

Matrikkelnummer                                        Matrikkelskyld

            1667: Mnr. 17                                               2 ½ hud ½ skinn

            1838: Mnr. 12, lnr. 37-42                             12 dalar 4 ort og 1 skilling

            1886: Gnr. 14                                                26 mark 79 øre

Dette er en avskrift fra delen om Døvrè i ”Gard og bygd i Nord-Aurdal, Band A, Skrautvølsbygdè”.

Utgitt 2005 av Nord Aurdal kommune, Valdres Bygdeboks forlag.

Forfattere;

·         Mona Dalen,

·         Harald Hvattum,

·         Sonja M. Innselset,

·         Ingar Ranheim og

·         Bjørn Gunnar Østgård.

Egne kommentarer og tillegg er gitt i kursiv.

Tabellen under er utarbeidet på bakgrunn av kartet under hjemmesiden til Nord Aurdal kommune og matriklene fra 1886 og 1950, samt kopi av skylddelingsdokument (gjelder bnr 81, Bjørkly).

Hyperkoblinger fra ”Bnr” leder til kart, og hyperkoblinger fra ”Bruksnavn” leder til omtalen av det enkelte bruksnummer i dette dokumentet.

Bnr

Matrnr / Lnr

Bruksnavn

Utskilt år, fra bnr

Merknader

 

 

Døvrè ukjend bustad

 

 

1

12 / 37a

Døvre nørre

ca 1630

Trolig eget bruk fra begynnelsen av 1630-årene.

 

 

Vegen eller Vegajordet

 

Husmannsplass under Døvre Nørre

2

12 / 37a1b-a2b2

Pladsen

1884, fra bnr 1

Døvresplassen, øvre

3

12 / 37a2a

Spikermoen

1853, fra bnr 1

 

4

12 / 37b

Bråten

1813, fra bnr 1

Eiendommen ligger ved Fuksebrekk

5

12 / 37c

Bråten

1860, fra bnr 4

Eiendommen ligger ved Øvrebygdsvegen

6

12 / 38

Ødegaarden

ca 1750

Trolig eget bruk fra omkring 1750.

7

12 / 39a

Døvre sørre

ca 1630

Trolig eget bruk fra begynnelsen av 1630-årene.

 

 

Sørre Døvrè ukjend bustad

 

 

 

 

Trapop

 

Husmannsplass under Døvre Sørre

 

 

Plassen

 

Husmannsplass under Døvre Sørre

 

 

Kampastogo

 

Husmannsplass under Døvre Sørre

8

12 / 39b

Huset

1830, fra bnr 7

 

 

 

Trondeplassen

 

Husmannsplass under Huset

9

12 / 40a

Døvre midtre

1714, fra bnr 1

Trolig eget bruk fra 1714

 

 

Grønolen

 

Husmannsplass under Døvre Midtre

 

 

Rydningen

 

Husmannsplass under Døvre Midtre

10

12 / 40b

Døvre lykkja

1835, fra bnr 9

Mulig eget bruk fra 1714

11

12 / 40c

Flatbrenna

1838, fra bnr 7

Døvresplassen, nedre

12

12 / 40d

Husikampen

1838, fra bnr 9

 

 

 

Nyløo

 

Husmannsplass under Husikampen og Skørsflatè.

13

12 / 41a

Osen

1838?, fra bnr ?

 

14

12 / 41b

Osbergene

1855, fra bnr 13

 

15

12 / 42a,

Bråten (Storebrøtin)

1813, fra bnr 9

 

16

12 / 42b

Bråten (Veslebrøtin)

1838?

 

17

 

Døvresøydgarden

1894, fra bnr 6

 

18

 

Dalen / Kjørredalen

1896, fra bnr 17

 

19

 

Noreng

1899, fra bnr 7

 

20

 

Rønnaugsløkken

1899, fra bnr 7

 

21

 

N. Ødegård skog

1905, fra bnr 17

 

22

 

Skrautvålhytta

1907, fra bnr 1

 

23

 

Nygård (Brenna)

1909, fra bnr 7

 

24

 

Skogheim

1912, fra bnr 10

Deler av eiendommen er utskilt fra gnr 15/2

25

 

Leiremyr

1912, fra bnr 11

 

26

 

Brøtaskogen

1913, fra bnr 15

 

27

 

Sjenaløk

1913, fra bnr 15

 

28

 

Skogateigen

1913, fra bnr 4

 

29

 

Gransvingen

1918, fra bnr 11

 

30

 

Bjørnehøvd

1918, fra bnr 9

 

31

 

Søbråten

1918, fra bnr 16

 

32

 

Lyngdal

1918, fra bnr 9

 

33

 

Gjertrudskjelda

1918, fra bnr 11

 

34

 

Gjeitebergteigen

 

 

35

 

Nyheim

1921, fra bnr 9

 

36

 

Asplund

1922, fra bnr 9

 

37

 

Marsteinskogen

1923, fra bnr 7

 

38

 

Løkketeigen

 

 

39

 

Skoglund

 

 

40

 

Fingerjordet

1924, fra bnr 9

 

41

 

Gottenborgteig

1925, fra bnr 7

 

42

 

Fjordlund

1928, fra bnr 17

 

43

 

Bergli

1931, fra bnr 12

 

44

 

Hagalund

1931, fra bnr 7

 

45

 

Dalbu skog

1934, fra bnr 9

 

46

 

Solstad

1934, fra bnr 7

 

47

 

Nybråten

1935, fra bnr 1  

 

48

 

Viustølen

 

 

49

 

Fjeldheim

1935, fra bnr 9

 

50

 

Nybråten II

1939, fra bnr 1  

 

51

 

Sørli

1939, fra bnr 13

 

52

 

Aspelunn

1939, fra bnr 12

 

53

 

Skjenarløk b

1939, fra bnr 27

 

54

 

Lundmo

 

 

55

 

Solheim

1942, fra bnr 35

 

56

 

Viklund

1942, fra bnr 10

 

57

 

Granli

1942, fra bnr 10

 

58

 

Vegamot / Jotunblikk

1943, fra bnr 2

 

59

 

Ro

1944, fra bnr 1

 

60

 

Løvstad

1945, fra bnr 44

 

61

 

Granheim

1946, fra bnr 7

 

62

 

Berglund

1946, fra bnr 44

 

63

 

Sagplassen

 

 

64

 

Hellestølen

1949, fra bnr 7

 

65

 

Bråtateigen

 

 

66

 

Gimle

1951, fra bnr 10

 

67

 

Mellsjå

1952, fra bnr 7

 

68

 

Svingen

1952, fra bnr 2

 

69

 

Vegstad

1956, fra bnr 9

 

70

 

Hovdetun

1961, fra bnr 30

 

71

 

Soleng

1962, fra bnr 11

Inger Helene Nybråten vokste opp her.

72

 

Svingen

1962, fra bnr 2

 

73

 

Utsikten

1962, fra bnr 44

 

74

 

Synnvold

1962, fra bnr 9

 

75

 

Åsebu

1963, fra bnr 50

 

76

 

 

 

 

77

 

Bjørntun

1963, fra bnr 30

 

78

 

Hallebu

1963, fra bnr 11

 

79

 

Bjørkheim

1963, fra bnr 9

 

80

 

Persbu

1963, fra bnr 7

Dette er langstølen til Døvre sørre

81

 

Bjørkly

1963, fra bnr 7

Ved Sæbufjorden. Delbetaling, ved salg av bnr 7.

82

 

Nyset I

1963, fra bnr 61

 

83

 

Nyset II

1963, fra bnr 44

 

84

 

Briskehaug

1964, fra bnr 7

 

85

 

Sislebekk

1964, fra bnr 2

 

86

 

Mellegløtt

1964, fra bnr 7

 

87

 

Buskeset

1965, fra bnr 18

 

88

 

Granbu

1965, fra bnr 18

 

89

 

Fredly

1965, fra bnr 7

 

90

 

 

 

 

91

 

 

 

 

92

 

Skogly

1966, fra bnr 18

 

93

 

Lillebo

1966, fra bnr 7

 

94

 

Husebo

1966, fra bnr 7

 

95

 

Vingaarstøl

1966, fra bnr 7

 

96

 

Seterli

1966, fra bnr 7

 

97

 

Solgløtt

1966, fra bnr 7

 

98

 

Bjørnset

1966, fra bnr 7

 

99

 

Bresken

1966, fra bnr 7

 

100

 

Helgebu

1967, fra bnr 27

 

101

 

Mellesyn

1967, fra bnr 27

 

102

 

Trollbu

1967, fra bnr 18

 

103

 

Tretterud

1967, fra bnr 27

 

104

 

Skogli

1967, fra bnr 44

 

105

 

 

 

 

106

 

Granlund

1968, fra bnr 7

 

107

 

Hagaseter

1968, fra bnr 7

 

108

 

Dalbu

1968, fra bnr 7

 

109

 

Skogtun

1968, fra bnr 39

 

110

 

 

 

 

111

 

Ritabu

1968, fra bnr 9

 

112

 

Vingar

1969, fra bnr 7

 

113

 

Vingarli

1969, fra bnr 7

 

114

 

Vingarbu

1969, fra bnr 7

 

115

 

Vingarsjå

1969, fra bnr 7

 

116

 

Fjellro

1969, fra bnr 18

 

117

 

Fjellsyn

1969, fra bnr 18

 

118

 

Hovdabu

1969, fra bnr 18

 

119

 

Granum

1970, fra bnr 9

 

120

 

Bergset

1970, fra bnr 44

 

121

 

Fjellhaugen

1970, fra bnr 18

 

122

 

Vingarbu

1970, fra bnr 9

 

123

 

Tomt nr II

1970, fra bnr 9

 

124

 

Tomt nr III

1970, fra bnr 9

 

125

 

Tomt nr IV

1970, fra bnr 9

 

126

 

Tomt nr V

1970, fra bnr 9

 

127

 

Tomt nr VI

1970, fra bnr 9

 

128

 

 

 

 

129

 

 

 

 

130

 

Granbu

1971, fra bnr 18

 

131

 

Gunnarbu

1971, fra bnr 12

 

132

 

Diverse parseller

 

 

133

 

Nordengmyra

1972, fra bnr ?

 

134

 

Molnebo

1972, fra bnr 12

 

135

 

 

 

 

136

 

Kviltun

1972, fra bnr 27

 

137

 

Granbu

1972, fra bnr 51

 

138

 

 

 

 

139

 

Gruvehaugen

1972, fra bnr 1

 

140

 

Bekkemot

1972, fra bnr 1

 

141

 

Vingarbu

1973, fra bnr 12

 

142

 

 

 

 

143

 

Steinli

1973, fra bnr 53

 

144

 

 

 

 

145

 

 

 

 

146

 

 

 

 

147

 

Solheim

1973, fra bnr 11

 

148

 

Bergheim

1974, fra bnr 11

 

149

 

 

 

 

150

 

Fredheim

1975, fra bnr 11

 

151

 

Bakomberg

1975, fra bnr 11

 

152

 

Furuseth

1975, fra bnr 1

 

153

 

Kvernheim

1975, fra bnr 11

 

154

 

Furuli

1976, fra bnr 1

 

155

 

Furuhall

1976, fra bnr 1

 

156

 

Leirinblikk

1977, fra bnr 13

 

157

 

Åsen

1977, fra bnr 13

 

158

 

 

 

 

159

 

 

 

 

160

 

 

 

 

161

 

 

 

 

162

 

 

 

 

163

 

 

 

 

164

 

 

 

 

165

 

Spikermoen industrifelt

1979, fra bnr 3

Diverse parseller

166

 

 

 

 

167

 

 

 

 

168

 

Spikermoen industrifelt II

1979, fra bnr 9

Diverse parseller

169

 

 

 

 

170

 

Nordhagen

1979, fra bnr 1

 

171

 

Furuberg

1980, fra bnr 9

 

172

 

Nyvegtoppen

1981, fra bnr 23

 

173

 

Thune

1981, fra bnr 7

 

174

 

 

 

 

175

 

Langseth

1982, fra bnr 11

 

176

 

 

 

 

177

 

 

 

 

178

 

Solli

1983, fra bnr 7

 

179

 

Nord Aurdal kraftlag A/L

1983, fra bnr 168

 

180

 

Ubenevnt

1983, fra bnr 168

 

181

 

Parsell nr. 11C

1984, fra bnr 168

 

182

 

Haugtun

1984, fra bnr 44

 

183

 

Parsell nr. 2

1984, fra bnr 7

 

184

 

Parsell nr. 3

1984, fra bnr 7

 

185

 

Spikermoen XIII

1986, fra bnr 10

 

186

 

Ubenevnt

1986, fra bnr 11

 

187

 

Kampen III

1987, fra bnr 12

 

188

 

 

 

 

189

 

Ubenevnt

1991, fra bnr 168

 

190

 

Bjørnehøvda

1989, fra bnr 40

 

191

 

Ubenevnt

1990, fra bnr 10

 

192

 

Ubenevnt

1990, fra bnr 9

 

193

 

Ubenevnt

1991, fra bnr 7

Ved langstølen til Døvre sørre.

194

 

Ubenevnt

1991, fra bnr 4

 

195

 

Ubenevnt

1991, fra bnr 4

 

196

 

Ubenevnt

1991, fra bnr 168

 

197

 

Ubenevnt

1992, fra bnr 9

 

198

 

Ubenevnt

1994, fra bnr 53

 

199

 

Ubenevnt

1993, fra bnr 27

 

200

 

Ubenevnt

1994, fra bnr 28

 

201

 

Ubenevnt

1997, fra bnr 9

 

202

 

Vegstasjontomt II

1997, fra bnr 13

 

203

 

Ubenevnt

1998, fra bnr 189

 

204

 

Ubenevnt

1998, fra bnr 7

Tomt på "Kyntiladn"

205

 

Ubenevnt

1998, fra bnr 13

 

206

 

Ubenevnt

1998, fra bnr 13

 

207

 

Ubenevnt

1998, fra bnr 13

 

208

 

Ubenevnt

1998, fra bnr 13

 

209

 

Østlid

2000, fra bnr 16

 

210

 

Ubenevnt

2004, fra bnr 1

 

211

 

Ubenevnt

2004, fra bnr 1

 

212

 

Ubenevnt

Ukjent

 

213

 

Ubenevnt

2005, fra bnr 168

 

214

 

 

 

 

215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Døvrè er truleg av dei eldste gardane i Skrautvølsbygden. Den er også av dei største, høgst skyldsette og mest oppdelte gardane. Hovudbruket ligg nedst og synst i bygda, ned mot sørenden av Sæbufjorden, og kan ha vore i meir eller mindre samanhengande bruk frå eldre jernalder (500 f. Kr – 600 e. Kr) og fram til i dag. Det noverande gardsnummeret omfattar ein øydgard på vestsida av fjorden, i nyare tid kjend som Døvrisøydgarden, og heile den gamle Døvriseiga på båe sider av dalføret heime, oppover åsen og nedatt til nokre bruk nørdst i Steinsetbygden.

Den gamle garden vart delt mellom to brør tidleg på 1600-talet. Eldste broren overtok sørre delen, som nok også hadde høgast skyld, medan den yngre broren overtok den nørre. Då løpenummera kom, vart dei rekna nordfrå, og Nørre Døvrè fekk lægste nummeret på Døvrè (lnr. 37). Dei noverande bruksnummera tok utgangspunkt i løpenummera, og Nørre Døvrè fekk såleis bnr. 1, medan Sørre Døvrè fekk bnr.7. Historisk reknar me likevel Sørre Døvrè som hovudbruket.

I 1830-åra vart det litt ugreitt med skylda på Døvre. I 1831 vart det gjort handel med ein del jord i Midtre Døvrè og ein del i Skør, og heile skylda på 2 ¾ skinn for dette jordstykket vart lagt til Skør. Dette gjeld Bakkin, som i nyare tid har vore kalla Skørsbakkin, men som altså eigentleg kjem frå Døvrè. Slike overføringar av skyld var svært uvanleg, og det oppsto då også feil ved utrekninga, slik at den oppgjevne skylda på Døvrè i 1838 er misvisande. I samband med denne handelen er det dessutan truleg oppstått ein reknefeil. Etter dette skulle den samla skylda før 1838 ha vore på 2 huder og 3 ¾ skinn, men det var ho heller ikkje (skylda på Skør auka med akkurat 3 ¾ skinn). Skylda på Døvrè er oppført med 2 huder 3 43/48 skinn, utan at me har funne ut kvifor. Kanskje har det rett og slett vore gjort ein feil ein stad i den innvikla brøkrekninga.

Den gamle vegen åt Døvrisgardo gjekk bratt ned frå Plassè, men i 1965 kom det ny og langt flatare veg frå Døvrismørken.

Døvrisgardane var i andre halvdel av 1800-talet med på fleire utskiftingar. Den store utskiftinga av Skrautvål og Ton sameige starta i 1876. Resultatet vart tinglyst i 1893. I 1889 var gardane med på ei skoggrenseregulering med Gistad, Skør og Skørsflaten.

I 1893 starta ei utskifting av heimåsen, og den vart tinglyst i 1898. Vidare var det så ei underutskifting i 1897 og ei overutskifting i 1900. I 1925 var det utskifting av utmarka til Døvrisgardane.

 

Namnet

Dette gardsnamnet har hatt ei rekkje skrivemåtar: ”Dyfrine” (1348), ”Døffuerenn” (1578), ”Dyffren” (1592), ”Døffren” (1604 og 1667), ”Døfren” (1723), ”Døvrè” ”Dyfrin”) (1838) og ”Døvrè” (1886 og 1904). Rygh meiner at Døvrè må vera eit vin-namn med den samme stamma som bygdenamnet Dovre i Gudbrandsdalen. Noka forklaring på stamma i namnet kan han ikkje gje.

 

Fornfunn

På 1940-talet vart det gjort to funn på bureisingsbruket Nybrøtin gnr. 14/47,50.  Sommaren 1941 vart det gjort eit gravfunn frå yngre jernalder (C27843), som låg 20-30 cm under jorda og kom fram ved åkerbryting. Truleg er grava frå vikingtid, men ho kan og vera frå merovingertid. I funnet var ein pilspiss og ein kniv, begge av jern. Like ved sakene var eit hol med litt kol i. Det andre var ei øks av jern frå mellomalder eller nyare tid (C27844), som vart funnen våren 1947. Øksa låg i ein jordhaug som var kasta opp mot ein stor stein, om lag 50 meter frå der driftsbygningen no ligg. I mai 1987 fann Nils T Døvre ein 20 cm lang pilspiss av jern under pløying av ein åker på Lykkjun bnr. 10. Før 1850 var det skog i dette området, som vart brukt til beite. Pilspissen (C37173) høyrde truleg til eit armbrøst, og vart brukt i mellomalderen.

Dei faste fornmina som er kjende, stammar alle frå mellomalder eller frå ein eller annan gong i jernalderen. Det er ein type fornminne som er vanskeleg å datere utan å granske dei meir grundig. Særleg gjeld det dyregraver og kolgroper, som var i bruk gjennom lang tid utan å endre form i særleg grad. På Døvrè er det fleire slike. På toppen av eit nes i Sebufjordè, på vestsida av vatnet vest om Vesleøyè, på Brøtaskogè gnr. 14/26, ligg ei oval fangstgrop med synlege trekonstruksjonar i gropa.

I Marsteinskogè gnr 14/37 ligg to moglege dyregraver eit par hundre meter mot nordaust for toppen av Marsteinhøgdè. Den eine er rektangulær i botnen, noko som kanskje er restar etter ei fangstkasse. På Spikarmoè gnr 14/3 vart det i 1978 registrert ei dyregrav, men i 1992 var området dessverre så omrota og påfylt med ny masse at fangstgropa ikkje var råd å inne att. I 1978 vart det også gjort funn av ein del slagg i skråninga ned mot elva på Spikarmoè, så her har me spor etter jernvinne. Slagget vart funne 25 meter sørvest for sørhjørnet av bygningen på gnr 14/185.

På Lykkjun gnr 14/10, 920 meter over havet, ligg eit jernvinneanlegg heilt i kanten av stølsvegen i Skrautvøl. Slagghaugen har ått skade ved bygginga av stølsvegen, og både tappeslagg og omnsfôring er synleg i vegskjeringa. Også på andre sida av vegen er det tydelege restar av røsta malm.

På Kyrkjeslettun under Døvrè gnr. 14/7, ved Dalen hyttegrend, låg det etter tradisjonen ei kyrkje den tid Olav den heilage drog gjennom Valdres. Det var skrømt i denne kyrkja, så ho vart vanskeleg å bruke, men Olav dreiv vekk skrømtet og flytta seinare kyrkja til Skrautvøl. Meir om dette kan ein lesa i Johan Skrindsrud si bok ”På heimleg grunn”. Rundt 1930 vart det laga til kyrkjeinventar av stein på staden. Før dette vart tillaga, skal det ha vore restar etter gamle murar, men dei vart køyrde vekk og etter kvart brukte i eit stølshus på ein av stølane på Dalè.

 

Husmannsplassar

Det vart tidleg mange husmannsplassar under Døvrè. Under matrikuleringsarbeidet i1723 vart det opplyst at Døvrè hadde to husmenn. Dei hadde ein samla utsæd på 5 skippund korn og eit samla dyrehald på tre kyr og tolv småfe.

Oset var plass i alle fall frå 1730-åra, og Huset i alle fall frå midten av 1700-talet. I tingboka for 1766 er det nemnt ein husmann under Døvrè som heitte Jigjer Flaten. Brøtin var truleg husmannsplass frå midten av 1700-talet. Fyrste oversynstalet har me i1801. Då hadde gardane under dette gardsnummeret tilsaman 12 plassar. Huset og Brøtin må nok ha vore to av dei. Brøtin vart seld til sjølveige i 1813.

Spikarmoen var i drift som husmannsplass i alle fall frå byrjinga av 1800-talet. I 1825 hadde talet auka til 13 plassar. Frå 1828 til 1830 vart plassane Flatabrennè, Husikampen og Huset selde til sjølveige.

I 1835 hadde plasstalet i fylgje folketeljarane vorte redusert til fem. Det spørst om den utarbeidde folketeljingsstatistikken er heilt rett. Det vart ikkje skylddelt meir enn tre plassar i denne 10-årsperioden, og det var rart om det skulle ha vorte lagt ned ei rekkje plassar i ei tid med sterk folkeauke. I 1845 hadde talet auka til ni att.  

Folketeljingsåret 1865 hadde Nørre Døvrè to plassar, Vegen og Døvrisbrøtin, under Sørre Døvrè låg Brøtadn og Trappop, og Husikampen hadde ein plass, Nyløo. Det er dei fem plassane me med visse veit låg under Døvrè det året. I tillegg er det opplyst at Huset hadde ein husmannsfamilie, men det er uvisst om dei hadde jord.

I 1875 hadde det kome til to nye plassar, Døvrisplassen under Nørre Døvrè og Rydningen under Midtre Døvrè.

Folketeljingsåret 1891 hadde Døvrisgardane tilsaman 5 husmannsplassar. Det var to nye, Plassen under Sørre Døvrè og Trondeplassen. Den siste plassen var rett nok eldre, men hadde tidlegare vore drive under Skør. I 1891 vart han driven som eit sameige av Skørsflatè gnr. 15/3 og Huset gnr 14/8.  Dei tre øvrige plassane hadde tidlegare vore drivne av gardar under gnr. 14, no vart dei drivne i fellesskap med nokre gardar under gnr 15 Skør. Det gjaldt Trondeplassen, Vegen og Skogen.

Under folketeljinga i 1900 var Plassen under Sørre Døvrè lagt ned. Kampastogo var ny plass, elles var det dei same som i 1891. Få år seinare var det heilt slutt med husmannsplassar under Døvrè.

I tillegg til desse er ein plass, Grønolen, berre kjend frå munnleg tradisjon. Den skal ha høyrt til Midtre Døvrè.

 

Folketalsutviklinga på Døvrè 1801-1900

Årstal

Bondefolk

Tenestefolk

Andre arbeidsfolk

Husmannsfolk

Fattigfolk

Andre

Sum

1801

17

 

3

39

 

 

59

1865

71

2

20

34

 

 

127

1900

85

 

4

5

 

2

96

  

 

Husdyrhald, utsæd og avling, og talet på stølar på Døvrè 1667-1866

Årstal

Hestar

Kyr og

ungdyr

Sauer og

geiter

Grisar

Utsæd

Korn- og

potetavling

Høyavling

Anna fôr

Tal på

kverner

Tal på

stølar

1667

2

14

18

 

5 t bygg,

½ t hampefrø

 

 

 

 

 

1723

4

30

40

 

6 t 6 skj. bygg

 

8 lass på stølane

 

2

 

1782

4

42

82

 

9 ½ t bygg

45 ½ t bygg

92 lass

 

 

 

1866

5

54

122

4

25 ½ t bygg,

56 ½ t potet

132 ½ t bygg

278 t potet

312 skp.

2500 kjv.

lauv o.a.

18

 

 

 

Oppdelinga av Døvrè

Årstal

Talet på bruksnummer

1838

9

1886

16

1904

20

1939

49

1950

68

1999

208

 

 

Eigarar i leiglendingstida.

Døvrè har i hovudsak vore bondegods så langt bakover me kjenner, men ein part var kyrkjegods. Kyrkja sin eigedom er nemnd fyrste gongen i jordeboka for 1616/17, det vart der sagt at Knut Døvrè bygsla dette av Kongen i 1616. Kyrkjeparten vart kalla ”Ruud øde” og hadde ei skyld på 2 riksort. Truleg er det dette som i ”Grågås” frå 1626 står oppført under eigedomane til Ulnes kyrkje, som ”Rudt” med ei skyld på tre mæler korn. Matrikkelen i 1647 nemner ikkje kyrkjegodset. I den prenta utgåva av 1667-matrikkelen står Ulnes kyrkje ført opp med 3 ½ skinn i garden, men det er nok ein trykkfeil, det skal vera 4 skinn. Kyrkja åtte denne gardparten til etter 1802 (sjå Døvrisøydgarden). Det ser ut som om resten av Døvrè, i alle fall frå byrjinga av 1700-talet, vart drivne av eigarane sjølve.

Fylgjande er førde opp som eigarar i 1667: Ola 1 hud med bygsel, Halvord ½ hud, Hølje Åbjør ½ hud, Sjugurd Jørstad 2 ½ skinn og Ulnes kyrkje 3 ½ skinn (skal vera 4 skinn). Tre år seinare hadde det vorte nokre endringar: Ola eigde og brukte då ½ hud, Hr. Peder Pedersen (presten) eigde ½ hud, Hølje Åbjør eigde og brukte 7 ½ skinn, Sjugurd Jørstad eigde 2 ½ skinn, Halvord Jørgensen Døvre eigde 4 ½ skinn og Ulnes-kyrkja eigde 4 skinn. Ved odelsskatten i 1690 eigde arvingane etter Hr. Peder framleis ½ hud, Hølje Åbjør eigde 7 ½ skinn og Sjugurd Jørstad 2 ½ skinn. Frå 1700 eigde oppsitjarane sjølve heile bondeparten på 2 huder 2 ½ skinn, og Ulneskyrkja eigde sin part på 4 skinn til etter 1802.

 

1 Døvrè.

Garden Døvrè er fyrste gongen nemnd i to diplom frå 1348. I det eine blir det opplyst at Niculaus Ivarsson gav sonen sin, Ivar, alt godset sitt, både laust og fast. Mellom dette godset var også ein del som Niculaus hadde arva etter systersonen sin, som var prest i Nidaros. Det andre diplomet fortel at Niculaus Ivarsson levde i Valdres, og at han og Gyda, som var mor til sira Øystein som song i Andreaskyrkjun i Nidaros, var ekte sysken og born av Ivar på Døvrè, og at ingen var nærare til arven etter sira Øystein. I skattelista for 1528 er nemnd ein Ulril Drien, og dette skal vel vera Uldrik Døvrè.

Den neste me høyrer om, er Knut Døvrè. Han heldt til her frå 1500-talet og framover til rundt 1630. I 1591 var Knut Døvrè ein av dei tolv lagrettesmennene som skreiv under fullmakta for hyllingsmennene til Kristian IV, og ved hyllinga av prins Kristian V som tronfylgjar i Oslo i 1610 var Knut utsending frå Aurdal saman med Erik Røvling og lensmann Hølje Strand. I seglet frå 1591 finn ein bokstavane K. E., skriv Torstein Rudi i boka ”Um ætti på Sørre Rogne” og ut frå oppattkalling i slekta gjettar han på at dette kan stå for Knut Eivindsson.

Knut Døvrè betalte landskatten for Døvrè frå seinast 1612. Han må ha vore av dei rikaste bøndene i Aurdal på den tida. I fylgje jordeboka i 1615 eigde han 27 laupsbol i Døvrè (tilsvarar om lag to huder og tre skinn, altså nesten heile garden), ei hud i Fystro og ein ort i Jørstad, båe i Slidre kyrkjesokn, og 1 laupsbol i Syndei. Jordeboka i 1624 nemner ikkje eigedomen i Fystro, men 2 ½ hud og 2 laupsbol i Døvrè, 6 laupsbol i Jørstad, 4 laupsbol i Bjørgo og 1 laupsbol i Syndei. Knut ser altså ut til å ha eigt nesten heile Døvrè. Unnataket er vel kyrkjegodset samt 2 ½ laup som Trond Berg stod som eigar av i 1615 saman med mora og syskena. Av jordeboka for 1644-1645 ser ein at 2 huder i Døvrè var delt likt mellom Berit Åbjør, Ola Døvre, Sjugurd Dal og Eivind Døvre. Ola, Sjugurd og Eivind var nok sønene til Knut, og arva altså ei halv hud kvar. Berit må vera den Berit som var gift med Knut Åbjør. Hadde ho vore syster av dei tre førnemnde, skulle ho etter lova som kvinne ha arva halvparten av det dei arva, altså ½ hud (tre skinn). Dessutan vitna brørne Knut og Ola Høljesøner Åbjør i 1716 at det hadde vakse opp to systrer på Døvrè som var døtrer av Knut Døvre; Ragnhild Fristad og Marit Brattvøl. Knut Åbjør var død før 1645, for Berit og sonen Hølje betalte koppskatt kvar for seg det året.

Ola og Eivind er nemnde som brukarar på Døvre alt i 1632-1633. Det er difor truleg at Knut hadde delt bruken av garden mellom desse to sønene. Farsnamnet hans Ola kjem elles fram i 1662, då Ola Knutsson pantsette 6 laupsbol (½ hud) i Døvrè, garden han budde på.

Knut Eivindsson? Døvre d om lag 1632. Han var etter det me kjenner til lagrettemann i 1591 og 1595.

Born me kjenner til (rekkjefølja er uviss):

1.     Knut, gm Berit Høljesdotter Midtstrønd. Brukar på Åbjør gnr. 106.

2.     Ola f om lag 1598, truleg neste brukar på Nørre Døvrè.

3.     Eivind f om lag 1600, truleg neste brukar Sørre Døvrè.

4.     Sjugurd, g I m Dorte Eriksdotter Røvling, brukar på Dal gnr. 107.

5.     Ragnild, gm Sevald Fristad, Vestre Slidre (Sevald hadde òg odelsgods i Bagn). Dei hadde ei dotter, Ragnild, som var gift med Knut Henriksson på
Skør, gnr. 15. Ragnild Knutsdotter var mor til Eivind Steile i Vang. I tida 1612-1630 heitte leiglendingen på Fristad Sevald. Ein son som heitte Eivind Sevaldsson, f om lag 1614 og d etter 1690, fekk i 1639 fyrstebygselen på Steile gnr. 21 i Vang. I 1645 eigde Eivind Steile 2 skinn i Bjørgo. I 1686/87 var Eivind innstemna av Nils Henriksson (nok Skør) frå Aurdal, for arv til mor hans, då Eivind var formyndaren hennar. Men kravet var ikkje etter lova, så Eivind vart frikjend.

6.     Marit, g I m Endre Olsson på Nerre Brattvøl gnr. 7/1, g II m Levord Jakupsson på Sørre Garli gnr 24. Marit var mormor til Ola Tøsteinsson Kvåle i Slidre. Kan hende òg til ein Nils som vart brukar på Gistad gnr. 13 gardpart II.

 

Knut står oppført som betalar av bygningsskatten i 1643, men det var truleg berre eit etterslep. I 1645 betalte Eivind og Ola kvar for seg koppskatt for seg sjølve, kona og ei tenestejente. I skattematrikkelen frå 1647 står berre Eivind oppført. Det betyr neppe at han hadde heile garden, men kanskje at han var eldste sonen og hadde beste odelen. Skylda var då oppgjeven til 2 huder og 2 ½ skinn bondegods. Det ser ut for at garden då i praksis var delt i Nørre og Sørre, men me har ikkje sikre kjelder til å vita kven som overtok kva. Seinare samanhengar tyder likevel på at Eivind brukte Sørre Døvrè, medan Ola brukte nørre delen. Ser me på husdyrtalet i 1657/58, så ser det ut til at dei hadde nokolunde like gode bruk. Eivind hadde då to hestar, tretten storfe, sju sauer, ein bukk og eitt svin. Ola hadde også to hestar, han hadde åtte storfe, fem sauer, ein bukk og eitt svin. Eivind og Ola betalte tiende i 1661. Det året betalte Eivind også for ein part i Skør.

I 1667 var det Ola som hadde bygselen på garden. Han eigde 1 hud. Det vart oppgjeve at heile garden då fødde åtte kyr, to hestar, seks ungfe, tolv sauer og seks geiter. Det vart sådd 5 tønner bygg og ½ tønne hampefrø, men ikkje noko rug. Garden hadde skog til husbehov og bekkekvern.

Det var framleis berre to brukarar som betalte skattar på Døvrè i 1711 (Nørre og Sørre Døvrè), men i 1723 var garden delt mellom fire brukarar.

 

2 Nørre Døvrè

Truleg eige bruk frå byrjinga av 1630-åra.

1838: Lnr. 37a

1886: Gnr. 14/1

Husa på Nørre Døvrè, eller ”Nordi gardè”, som ein seier i dagleg tale, ligg sør for husa på Midtre Døvrè (Sye stogun) gnr. 14/9. Denne bakvendte situasjonen oppsto på 1960-talet, då Halstein og Ingrid Døvrè flytte tunet på gnr 14/9 nord for tunet på gnr. 14/1 (Midtre Døvrè har eigedom på båe sider av Nørre). Flytjinga av hus påverka ikkje språket, som har halde seg trufast til den gamle plasseringa!

Det var truleg her Ola Knutsson var brukar frå 1632-33. I 1646 svara han koppskatt for seg sjølv, kona og ei tenestejente. I fylgje jordeboka 1645 eigde han då ½ hud i Døvre. I juni 1662 pantsette Ola Knutsson 6 laup odelsgods i Døvrè til soknepresten Hr. Peder Pedersen for eit lån på 23 riksdalar. Det var heile gardparten hans. I 1667 hadde han ei heil hud, og ettersom dette var største luten, hadde han også bygselsretten. Ola var truleg brukar til omkring 1670. Han var lagrettemann fleire gonger mellom 1648 og 1657. I mai 1670 var han blant dei bøndene i Skrautvål som måtte bøte to merker sølv fordi dei nekta å skysse futen og skrivaren til tinget. Ola stod framleis som brukar i matriklane for 1673 og 1677.

Ola Knutsson Døvre f om lag 1598 d i alle fall før november 1707. Mest truleg var han død før 1685, for det året var sonen Knut lagrettemann frå Døvrè. Dei tre eldste sønene skøytte i 1709 frå seg fire skinn odelsgods i Køllstad ”østen aasen”. Det kan kanskje tyde på at mor deira kom derfrå.

Born me kjenner til:

1.     Knut f om lag 1640, neste brukar.

2.     Knut f om lag 1644, gm Synnev Olsdotter Kjørli, brukar på Sørre Kjørli gnr. 8.

3.     Andris f om lag 1650, gm Anne Olsdotter på Øvre Syndei gnr. 52, gardpart II.

4.     Lars f om lag 1651.

Den eldste Knut Olsson tok over etter faren før 1690. I 1707 kjøpte han odelsretten til 1 hud i Døvrè frå brørne sine for 32 riksdalar, 16 riksdalar til kvar. I kjøpebrevet fortalte dei to brørne litt om faren, Ola Knutsson. Han kom i armod og ”skrøpelighed” på sine gamle dager, og pakta derfor bort godset sitt stykkevis til framande for å få nok midler ”til schatter og daglig brøds ophold”. Eldstebroren Knut hadde stelt faren i 23 år, og den siste tida var faren blind og sengeliggjande. Knut hadde etter kvart klart å få kjøpt attende den huda i garden som faren hadde hatt, men til dei to yngste brørne var ingenting att av farsarven. I 1710 fekk Knut d.e. dessutan kjøpt odels- og åseteretten til 6 skinn i garden av Trond Eriksson Kjørstad og Knut Sjugurdsson Dal for 20 riksdalar.

Knut Olsson Døvre f om lag 1640, d 1711, gm Ingebjør Nilsdotter Midtre Ranei, truleg dotter til lensmannen, fortel Tostein Rudi, f om lag 1562 d 1720. Ho fekk føderåd hos sonen Ola på Midtre Døvrè. Knut var lagrettemann i 1685-1692.

Born me kjenner til:

1.     Mali truleg f om lag 1668, g 1714 m Ola Embriksson Fødnes i fylgje panteboka i 1717. Truleg var det ho som døydde som 72 år gamal enkje i 1740.

2.     Trond f om lag 1675, neste brukar.

3.     Ola f om lag 1680 (i fylgje tingboka i 1740), brukar på Midtre Døvrè.

4.     Ingebjør f om lag 1685, g 1704 m tremenningen Knut Kristaffersson Brattvøl, sjå Oset gnr 14/13.

Me veit ikkje sikkert kor mange born dei hadde, men frå ulike merknader i tingbøker og pantebøker var det mogleg å setja opp denne syskenflokken. Ola var i fylgje panteboka for 1714 yngste broren til Trond, og det var minst ei syster, panteboka omtalar ”den eine systerlotten” i arvegodset. I mars 1717 skøytte Ola E Fødnes på vegne av kona Mali Knutsdotter alt ho hadde arva i Døvrè, etter begge foreldra, til svogeren/broren Ola Knutsson Døvre for 22 riksdalar, så ho var nok den eine systera. Ei anna var Ingebjør som vart gm tremenningen Knut K. Brattvøl.

Brukar etter faren på denne gardparten med skyld 1 hud 1 skinn 1 ½ mål vart eldste sonen Trond Knutsson. Kort tid etter overtakinga overdrog Trond halve garden sin til yngste broren Ola, sjå Midtre Døvre. I mars 1733 fekk Trond skøyte frå Knut Kristaffersson Døvriseige på det som kona Ingebjør Knutsdotter hadde arva i garden, for 22 riksdalar og 4 skilling. I november 1736 pantsette Trond heile sin gardpart, seks skinn med bygsel, til Ola Olsson Øyhus mot eit lån på 90 riksdalar. I juli 1738 fekk Trond skøyte på dei fire skinna kyrkjegods i engeslettet Døvrisoydgarden.

Trond Knutsson Døvre f om lag 1675, d 1753, g 1710 m Marit Knutsdotter frå Sørre Sæbu gnr 16/3, f om lag 1678 d 1756.

Born:

1.     Knut f om lag 1711, brukar på Midtre Døvre.

2.     Ingebjør f 1712, g 1740 m Nils Sveinsson Brattvøl, sjå Klettadn gnr 5/3.

3.     Andris 1719-1721

4.     Knut f 1721, brukar på Døvrisoydgardè gnr. 14/6.

5.     Synnøv f 1725, g 1754 m soldat Knut Tøsteinsson Kjørli, sjå Låksrud gnr 16/10.

6.     Ola f 1726, d før 1745.

Trond og Marit skifte i levande live i 1745. Dei eigde ei hud odelsgods i Døvrè, men berre ni skinn vart lagt ut til deling fordi Trond heldt att tre skinn til livaurè. Dei fire skinna kyrkjegods vart også lotta ut til kreditorane og arvingane. Brutto verdi i buet var 207 riksdalar, netto verdi 49 riksdalar. Odelsgods 9 skinn taksert for 90 riksdalar, arvegods 2 skinn taksert for 75 riksdalar.

Kristen Knutsson Dal, soneson av Sjugurd Knutsson, som i sin tur var son av gamle Knut Døvre, hadde truleg garden ei tid før han drog vidare åt
Høldalshaugè gnr. 3/7. Derfrå flytte han til Nørre Rogne i Øystre Slidre som han kjøpte i 1727. Han skal ha vore innblanda i eit drap på ein gudbrandsdøl, noko som gjaldt fisking. Sjå meir om Kristen på Røgnsmarken gnr 43/5 i Øystre Slidre.

Elles er det førbels uvisst kven som var brukarar her til 1747/1748. Då kom:

Arne Jahasson frå Nørre Sæbu gnr 16/1, 1722-1800, g 1746 m enkja Guri Olsdotter frå Tveit gnr 25, f tidlegast 1707 d 1797. Ho hadde før vore g m Ola Nilsson på Tveit. Arne var lagrettemann i 1765-66 og 1770.

Born:

1.     Ragnild f 1746 på Tveit, d 1766.

2.     Jahas 1748-1749.

3.     Guri f 1750, d same året

4.     Jahas f 1752, neste brukar.

Det var nok denne Arne Jahasson som fekk livaurè på Tveit i 1779.

Jahas Arneson Døvre 1752-1817, g I 1776 m Mali Sørensdotter frå Nerre Høldal gnr 3/9, 1756-1807. Jahas overtok Nørre Døvrè etter faren. I 1802 står han som brukar av 6 5/8 skinn. Jahas var kyrkjeverge, i alle fall i 1785.

Born:

1.     Guri f 1777, levde i 1807. Ei Guri flytta til Toten i 1819, då 26 år gamal.

2.     Ingrid f 1780.

3.     Jahas f 1781, neste brukar.

4.     Ragnild f 1784, d same året

5.     Anne f 1785, d same året

6.     Arne 1786-1787.

7.     Søren f 1788, d 1848 som legdslem på Raneiseigun, g I 1809 i Røn m Kari Jahasdotter Ulvestad. Dei hadde ikkje born til dåpen i Nord-Aurdal. I skiftet etter syster hennar, Ingebjør Jahasdotter gm Ola Ivarsson Dalen under Fere gnr. 69 i Vestre Slidre i 1816, er Kari og Søren nemnde som separerte. Søren Døvrè g II 1820 m Ragnild Olsdotter Steinset, f om lag 1776 d 1843, då kårskone på Døvrè. Søren g III 1846 m ”pigen” Anne Mekjelsdotter Raneiseige frå Brøtaplassè gnr. 18/30, f om lag 1783 d truleg i 1872.

8.     Anne (Arne?) f 1790, d same året.

9.     Arne f 1792, g 1820 m Siri Kristafersdotter Ranei, sjå Sørre Leira under Måno gnr 85.

10.  Anne f 1795, d same året.

11.  Ragnild f 1797, til Toten i 1819.

12.  Nils f 1800, d same året.

13.  Nils f 1802. Frå militære rullar ser me at han i 1825 var på Hedmarken. I 1827 var han i Vardal. Det ser ut for at han slapp teneste fordi han var for liten, berre 60 ½ tommar.

Jahas Arneson g II 1811 m Synnøv Halvordsdotter frå Ljøseng gnr 2/1. Sjå Spikarmoen gnr. 14/3.

Sonen Jahas Jahasson overtok i 1803. Faren flytte etter kvart til Spikarmoen.

Jahas Jahasson Døvre f 1781 d på Garli i 1830, g I 1805 i Røn m Kari Olsdotter frå Raundokken gnr.79 i Vestre Slidre, d 1808, 22 år gamal.
Ho døydde i barsel.

Born:

1.     Mali f 1806, g 1834, ho då på Garli, m Ola Knutsson Strønd, sjå Lohaugen under Lo gnr. 77.

2.     Kari 1808-1809.

Jahas Jahasson Døvre g II 1809 m Barbo Persdotter frå Sus gnr. 21 garddel II, 1787-1827, d på Garli.
Dei åtte ei tid Nerre Garli gnr 22/1 og Sus gnr 21.

Born:

3.     Jørand f 1810.

4.     Per f 1811, nok han som i 1841 vart gm Kari Jahasdotter Håè. Sjå Karihus gnr. 21/6.

5.     Jørand 1814-1815.

6.     Jørand f 1816.

7.     Jahas f 1818, d på Døvrè i 1820.

8.     Kari f 1821 på Sus.

9.     Jahas f 1824 på Sus, d 907, g I 1850, han då på Sus, m Margrete Andrisdotter frå Plassè under Måno gnr. 85. G II m Marit Andrisdotter Kvåle, sjå Sørre Sælid gnr. 79/5 i Vestre Slidre.

Jahas og Barbo makeskifta i 1814 med Kari Persdotter og Knut Bendiksson på Nerre Garli gnr 22/1.

Knut Bendiksson Garli frå Glae gnr 12/1, f 1781, g 1813 m Kari Persdotter Garli, f 1794. Sjå meir om dei på Sørre Sus gnr 21/1.

Nils O Hagaset frå Steinsetbygden i Etnedal kjøpte garden i 1818. Far hans var gift med ei jente frå Bergji gnr 11/6, og ho ville så gjerne heim att i bygda, er det fortalt.

Nils Olsson frå Hagaset gnr. 29 i Etnedal 1782-1868, g 1809 m syskenbarnet Ingebjør Larsdotter frå Bergji gnr 11/6, 1783-1844.

Born:

1.     Ola f 1811 på Hagaset, neste brukar.

2.     Kari f 1815 på Hagaset, g 1835 m Hallstein Hallsteinsson Ranei, sjå Midtre Døvrè gnr. 14/9.

3.     Ragnild f 1821, g 1846 m Knut Olsson Skør, sjå Sørre Skør gnr 15/1.

Sonen Ola Nilsson tok over garden i 1835. I fylgje familietradisjonen var det han som flytte tunet frå Åkerhaugè om lag 100 meter oppover. Det går enda ei herme etter sonesonen hans, som òg heitte Ola Nilsson: ”Mø sku`nok hange i brokebøtte hass bestefar då han vilde fløta tunet”. Det vart nemleg lengre køyring av avlinga i motbakke etter at tunet var flytt. Det nye tunet står i hovudsak enno, men no er det vorte det gamle, for eit nyare tun vart bygt på 1970-talet. Det som står att, er bua (stabburet), våningshuset og uthuset (nyare enn dei andre husa). Kårstogo og eldhuset er tekne ned (1988).

Ola Nilsson Døvre 1811-1876, g I 1842 m Andrea Andrisdotter Hiei frå Marken gnr. 33/9 i Etnedal, 1823-1847.

Born:

1.     Kari f 1843, g 1862 m Tølleiv Knutsson Linekren, sjå Øvre Lineikro gnr. 49/2 i Øystre Slidre.

2.     Nils f 1844, neste brukar.

3.     Andris f 1846. I 1875 budde han på Døvrè og var ugift tømmermann. I 1884 var det skifte i konkursboet åt handelskaren Andris Olsson Døvre. Han fòr i 1883 til Bangor, Iowa, og døydde i Minnesota i 1900. I fylgje boka ”Valdresslekten Bugge” var Andris ugift og farmar.

Ola Nilsson fekk med Ingebjør Knutsdotter på Skogheim gnr. 14/24 sonen;

4.     Knut f 1850. Mor og son reiste til Amerika i 1852.

Ola Nilsson Døvre g II 1852 m Ragnild Toresdotter frå Sørre Døvrè gnr. 14/7, 1829-1908. I 1875 budde Ola og andre kona hans i ”gamlestuen”.

Born:

5.     Tore f 1853, reiste til Northfield Minnesota, 1873, døydde i Minnesota i 1909.

6.     Inge Andrea f 1854, g 1876 m Ola Knutsson Døvrisøydgarden. Dei var ei tid på Øydgardè gnr. 14/6, i 1900 på Stokkebryn gnr. 18/6.

7.     Ola f 1857 d same året.

8.     Ola f 1859, til Northfield, Minnesota, våren 1877. Ola døydde i 1929 i Minnesota. Han var gift med Inger Rye f 1865, d 1948 i Minnesota. Inger var kan hende døypt Ingrid Øysteinsdotter og frå Rye gnr. 72/10.

9.     Ingebjørg f 1862, reiste til Northfield, Minnesota, våren 1879. Ho budde truleg i Nord-Dakota.

10.  Lars f 1864, døydde i Minnesota i 1918.

11.  Siri f 1866, reiste til Northfield Minnesota, i 1885. Siri døydde i 1940 i Minnesota. Ho var gift med Andrew Rye f 1865, d 1940 i Minnesota.

12.  Knut f 1869, reiste truleg til Benson, Minnesota, i 1880.

13.  Anne f 1874, g 1901 m Haldor Fredriksson Bakkejordet, sjå Øvre Ranei gnr 20/6.

Ragnild Toresdotter g II 1881 m enkjemann Ola Jahasson Strønd, 1820-1905. I 1900 budde dei i føderådsbygningen på Døvrè.

I 1853 vart Spikarmoen delt frå denne garden, men i 1865 vart lnr. 40a2 kjøpt innåt garden.

I 1866 hadde Nørre Døvrè 29 ½ dekar med dyrka jord, av dette var 4 ½ dekar dyrka eng. Jordsmonnet var mold. I tillegg hadde garden 7 ½ dekar natureng. To stølar, ½ og 2 mil frå garden, gav i vanlege år 18 skippund høy og 2 skippund utslått. Høveleg utsæd var 4 tønner bygg og 8 tønner potet, noko som gav ei avling på kring 27 tønner bygg og 48 tønner potet. I innmarka var det mogleg å hauste kring 20 skippund høy, 4 skippund utslått og kring 500 kjerver lauv. Høveleg dyretal vart sett til ein hest, sju storfe, seksten småfe og ein gris. Garden hadde for lite hamne, men skog nok til husbruk. Garden låg 1/8 mil frå Kongevegen og vart karakterisert som lettbrukt og godt driven.

Sonen Nils O. overtok garden etter faren i 1874. Han skal ha brote opp Vangen, eit jordstykkje nede ved fjorden, og eit stykkje myr på Vardegro, der garden hadde støl.

Nils Olsson Døvre 1844-1891, g 1875 m syskenbarnet Anne Tølleivsdotter Hieismarke frå Marken gnr 33/9 i Etnedal, 1850-1933, død på Hølldal.

Born:

1.     Andrea 1875-1886

2.     Kari 1878-1940, gm Johan Andersson Fauske, sjå Ringvøll gnr 32/13 i Etnedal.

3.     Ingebjørg 1881-1883.

4.     Ola f 1884, neste brukar.

5.     Tollef 1887-1888.

6.     Andrea f 1890, g 1913 m Knut Knutsson Kvehaugen, sjå Kvehaugen gnr. 7/2.

Anne Tølleivsdotter g II 1892 m Ola Olsson Bråten, sjå Nerre Hølldal gnr. 3/9.

Det vart halde skifte etter Nils i 1894. Det synte ein bruttoverdi på 6132 kroner og ein nettoverdi på 2584 kroner. Garden vart overdregen til eldste sonen Ola for 6000 kroner. Den nye eigaren var berre 10 år gamal, og under folketeljinga i 1900 var det andre mannen til mor hans som vart rekna opp som sjølveigande gardbrukar, men noko skøyte hadde han ikkje. Ola Nilsson var altså gift med syskenbarnet sitt frå Lineikro i Øystre Slidre. Ho heitte Kari etter bestemor si, som i si tid kom frå Døvrè. Slik kom ei Kari attende frå Lineikro, og far hennar takka for lånet! Ola Nilsson skal elles ha vore ein kar med sans for orden og kvalitet: ”Ingen spør kor lenge du har arbeidt med noko, men alle ser korleis det er gjort” er ei herme etter han.

Ola Nilsson Døvre 1884-1942, g 1909 m syskenbarnet Kari Tollefsdotter Liekren frå Øvre Lineikro gnr 49/2 i Øystre Slidre, 1887-1969.

Born:

1.     Nils f 1910, neste brukar.

2.     Klara f 1912, gm Ingvar Persson Aabol, sjå Åbolshaugen gnr. 16/20.

3.     Torleiv f 1916, gm Magnhild Johannesdotter Løkken, sjå Nybrøtin gnr. 14/47

I 1935 vart ein ny Nils O. brukar på Nørre Døvrè. I brukartida til denne familien vart det innlagt vatn, i 1944. Under krigen fekk Nils tak i ein vinsj, og denne var i bruk til om lag 1960. Ein wire på 300 meter drog opp avling heilt nede frå fjorden. Ny støl vart bygd i 1952. Her vart det nydyrka 9 dekar i 1956. Garden fekk mjølkemaskin i 1956 og traktor i 1962.

Nils Olsson Døvre 1910-1988, g 1936 m Tora Kristensdotter Skaar frå Skør gnr 15/1, 1908-1990.

Born:

1.     Kjellaug f 1937, gm Gullik Skattebo, sjå Gruvehaugen gnr. 14/139.

2.     Ola f 1940, neste brukar.

3.     Birgit f 1943, gm Åge Bakken, sjå Bekkemot gnr. 14/140.

4.     Kirsten f 1947, gm Anders Berge, sjå Furuseth gnr 14/152

Ein ny Ola N. fekk skøyte i 1974 og overtok garden. På denne tida var den gamle namneskikken med farsnamn praktisk tala ute av bruk i Valdres, men den seinare ordføraren i Nord-Aurdal har aldri vore, og vil vel aldri bli, kjend som noko anna enn han ”Ola N.”. Etter fleire år i andre verv vart han ordførar frå 1988 til 2003. Ingeborg og Ola bygde nytt tun på garden på 1970-talet; våningshus i 1971 (påbygd 1991) og driftsbygning i 1975. Mesteparten av det gamle tunet står framleis. Eldhuset, som vart teke ned i 1988, er sett opp att hjå Kirsten, systera til brukaren. Kårstogo er riven og flytt til Rolandsmarkè i Øystre Slidre, der det er planar om å setja den opp att. Ei gamal tørrstogo selde bestefar til noverande eigar til bakar Engen i Øystre Slidre, til baksteved.

Ola N. Døvre f 1940, g 1967 m Ingeborg Aud Gigstad frå Sørre Gigstad gnr. 13/2, 1947-1995.

Born:

1.     Tonje f 1967, sambuar med Johannes Kjørlien frå Arnehaugè gnr. 96/10 i Vang.  Dei har borna Anne Ingeborg f 1999 og Ola Halvor f 2001. Dei bur på garden. Tonje Døvre overtok garden i 2004.

2.     Ingvild f 1975, sambuar med Rune Roland. Dei har dottera Silje f 2001 og bur i Rogne, Øystre Slidre.

 

Lendet på noverande gnr. 14/1 er delvis bratt, men med gode flater innimellom. Det vart nydyrka 5 dekar i Gruvele i 1979. Dette var før mest røyser og ljåslått. Det vart nydyrka 30 dekar på stølen i 1978. Samla dyrka areal heime og på stølane er 97 dekar. Til vanleg var det ti årskyr på garden. Det vart slutt på mjølkeproduksjon i 1996. Nørre Døvrè har om lag 450 dekar skog. Denne har vore brukt til hus og ved, og som bank: ”Trængdist pæing, laut mø åt skoge”, hermer Ola N. etter far sin.

All utmark har vore brukt til felles beite, og garden hadde utslått i Jodokkteigè. Nørre Døvrè har vore av dei siste i Nord-Aurdal som dreiv heimstølen. Sist i mai flytte dei dyra til heimåsen (Døvrisstølen), og på den fastsette datoen 20. juni bar det til støls. Fram til 1952 var langstølen på Vardegro, og dit var det ikkje bilveg. Tora laut difor yste og kinne sjølv. Ho mor var av det tålige slaget fortel Ola N. Ny støl vart bygd på Sørre Høvda. Dit var det bilveg og mjølkerute. 6. september bar det ned på heimstølen att.

 

2.1 Vegen eller Vegajordet

Husmannsplass under Nørre Døvrè gnr. 14/1 i 1865/75, under Sørre Døvrè gnr 14/7 i 1891. Munnleg tradisjon fortel at han òg ei tid skal ha tilhøyrt Midtre Døvrè gnr. 14/9.

Denne plassen låg ved øversida av fylkesvegen om lag der Fjellheimstogo ligg i dag. Han er nemnd som ”Vegen” i skriftlege kjelder, men vert i munnleg tradisjon òg kalla ”Vegajordet”. Siste husmannen her vart kalla ”Vegin”. Jorda til denne plassen vart seinare delt mellom Midtre og Sørre Døvrè. Brukarparet i 1865, Trond Eivindsson og Anne Toresdotter, er dei fyrste me sikkert veit budde her, men det ser ut for at foreldra til Trond òg budde her frå ikring 1830.

Nils Ivarsson Vegen frå Sebubrøta gnr 16/32 og 33, 1806-1831, g 1828 m Anne Olsdotter frå Gistadeigun gnr. 13, f 1805.

Born:

1.     Ivar f 1829 på Døvriseigun, gm Rannei Knutsdotter Bøeige, f 1833. Dei var på Døvriseigun til om lag 1857, seinare er dei på Bøeigun i Aurdal. Sjå meir om dei på Høvda under Sørei gnr. 98.

Anne Olsdotter g II 1834 m Eivind Trondsson frå Ørderdalè gnr. 15/5, f 1807 på Døvriseigun.

Born:

1.     Trond f 1834, neste brukar.

2.     Marit f 1836, tvilling, reiste til Milwaukee, Wisconsin i 1869.

3.     Ola f 1836, tvilling, drukna i 1858.

4.     Nils f 1840.

5.     Anne 1842-1843

6.     Nils f 1844, budde heime i 1865.

7.     Anne f 1847, reiste til Amerika i 1873.

I 1865 hadde Trond og Anne ein ganske stor buskap til husmannsfolk å vera, nemleg to kyr, ni sauer og tre geiter. Utsæden våren 1865 hadde vore ¼ tønne bygg og 1 tønne potet.

Trond Eivindsson Vegen f 1834, gm Anne Toresdotter frå Vang. Sjå Husikampen gnr. 14/12.

Litt før 1875 kom det nye folk åt Vegè:

Jahas Olsson Kjørli f om lag 1844, g 1870 m Ingebjørg Jahasdotter (kan hende ho var ei Jigjersdotter) frå Køllstadeigun i Øystre Slidre, f om lag 1843. Jahas var kan hende son til Ola Olsson Gusdal og Anne Jahasdotter Bjørli.

Born:

1.     Ragnhild f om lag 1870.

2.     Anne f 1872 på Kletto.

3.     Johan f 1874

4.     Ola f 1876, d same året.

5.     Ola f 1878 på Meisdalseigun

6.     Guri f 1881 på Meisdalseigun.

Familien reiste til Amerika i 1881

I 1891 var det framleis busetnad her, men ikkje lenger husmannsfolk. Ei ugift spinnerske, Berit Jakupsdotter, utgjorde saman med borna Knut Bjørnsson f 1878 og Johan Knutsson f 1886 den eine familien. Den andre som budde her var Kristian Kristiansen f 1830, ugift gardsarbeider. Han var litt usikker på kor han var født, men trudde det var i Vardal. Munnleg tradisjon fortel òg at Johannes Gudbrandsson frå Meisdalshaga gnr 1/5, skal ha budd ei tid på denne plassen før han reiste til Amerika. Folketeljingsåret 1900 var det folketomt her.

 

2.2 Øvre Plassen

Husmannsplass under Nørre Døvrè gnr 14/1 om lag 1870-1884, sjølveige 1884

1884: Lnr. 37a1b og 37a2b2

1886: Gnr. 14/2

Øvre Plassen er fyrste gongen med i folketeljinga i 1875. Nils Larsson frå Brøta og familien hans er difor truleg det fyrste brukarfolket me kjenner til her. Nils var i 1875-teljinga oppført som husmann og bartskjerar.

Nils Larsson frå Brøta gnr. 14/4, f 1838, gm Marit Sveinsdotter som døydde her i 1885. Sjå meir om dei på Flatabrennun gnr. 14/11.

Det skal vera Nils som sette opp husa på Øvre Plassè (Flatabrennun) (dette er feil, Flatbrenna er Nedre Plassen gnr 14/11). Han selde Ovre Plassen til systera Anne og mannen hennar, Ola Halvordsson.

Anne Larsdotter Urdstølen frå Brøta gnr. 14/4, 1844-1915, g II 1882 m Ola Halvordsson Køllstadmyre frå Sørre Myrn gnr. 47/11 i Øystre Slidre, 1848-1897. Om fyrste giftermålet hennar med Lars Olsson, sjå Urdstølen gnr.10/3.

Born med Ola:

1.     Lars f 1883 i Urdstølè d 1899.

2.     Halvord 1885-1886 i Urdstølè.

3.     Ingebjørg f 1888 i Plassè, eigar her.

 Dottera Ingebjørg budde heime hjå mor si i 1900. Ho må ha kjøpt eigedomen. Det vart ikkje tinglyst noko skøyte, men i 1916 tinglyste ho eit skøyte der ho selde eigedomen vidare til halvbror sin, Ola Larsson.

Ingebjørg Olsdotter Døvre f 1888, d 1979. Ho var ugift og budde i Oslo.

Ola Larsson dreiv mykje med skifertekkjing, og arbeidde også ein del vintrar i skiferbrotet i Øystre Slidre. Ola hadde gått underoffiserskulen. Han var særleg flink i matematikk, og nokså kjend for det.

Ola Larsson Døvre frå Urdstølè gnr. 10/3, 1879-1972, g 1904 m Ingrid Larsdotter frå Huset gnr. 14/8, 1881-1950. Ola var sersjant.

Born:

1.     Olaf f 1904, ugift. Han reiste til Canada i 1928, kom heim etter 10 år og døydde i Øvre Plassè i 1940.

2.     Lars f 1907, reiste til Canada i 1929, gift og hadde to born.

3.     Inga f 1910, neste eigar.

4.     Asbjørn f 1914, brukar i Husè gnr. 14/8.

Dottera Inga tok over i 1962. Ho budde i Hagalund gnr. 14/44. Sjå slekt der. Øvre Plassen har etter den tid høyrt til Hagalund.

Husa i Øvre Plassè er frå omkring 1870, og både stogo, stabburet og fjøset med låve står enno (2003). Stallen med sauefjøs er nedriven. Eit jordstykkje sør/ned for husa har vore kalla ”Sørnåkeren”, og var brukt til potet og korn. Der gnr 14/68 no ligg, sto det ei gamal tømra hytte. Øvre Plassen hadde ei utslåtte, ”Bjødnamyrè”, aust for Leirin, heimstøl på Hogset sør-opp for Gøflebakke, og langstøl på Grøslin. Heimstølen var i bruk til 1944. Det var gjeting av småkrøter ei tid stølsflyttinga opp til omkring 1950.

 

2.2.1 Vegamot / Jotunblikk

Bustadhus bygd på tomt frådelt Øvre Plassen gnr. 14/2 i 1943

1943: Gnr. 14/58

Knut E Døvre (fra Sørre Døvre gnr 14/7) kjøpte denne eigedomen i 1944 under namnet Vegamot, og selde vidare til Helmer Østrønningen i 1954. I 1960 kjøpte Helge Vikersveen. Det var den sistnemnde familien som bygde huset på eigedomen i 1967. Namnet på eigedomen i dag er Jotunblikk.

Helge Vikersveen frå Vikersveen gnr 4/2 i Fluberg, f 1914, gm Ågot Olsen frå Ødegården gnr. 18/2 i Fluberg, f 1918.

Born:

1.     Stein Eilif f 1942, gm Rønnaug Kristine Goflebakke, busette i Årdal.

2.     Sigmund f 1949, gm Wilhelmine Gerdine Bos, busette i Årdal.

 

2.2.2 Svingen

Gamal stogo under Øvre Plassè gnr 14/2, seinare frådelt i 1952 til nytt bustadhus.

1952: Gnr. 14/68

Tradisjonen seier at her budde “Dau-Anne”, ei einsleg kvinne som høyrde svært dårleg. Den skarpe svingen rett sør for Svingen (Døvriskrysset i dag) vart kalla ”Dau-Anne-svingen”.

Anne Larsdotter Hølldalsbrøtin frå Tobakksbrøta gnr. 3/17, f 1838, d ugift og legdsfattig på Nytun i 1924. I folketeljinga 1900 er ho nemnd som bandvevar og spinnerske. I ei rettsak i 1900 heiter det at ho budde i skulehuset og var ugift, og at ho tidlegare åtte hus på Døvrisplassè. Georg Øyen kjøpte eigedomen, skylddelte han frå Øvre Plassè i 1952, og bygde hus året etter. Berre murane viste då etter stogo hennar Anne. Åkeren var på 15-20 kvadratmeter.

Georg Øyen. Sjå meir om han på Skørve gnr. 3/34.

 

2.2.3 Sislebekk

Bustadhus på tomt frådelt Øvre Plassen gnr 14/2 i 1964

1964: Gnr. 14/85

Kolbjørn Døvre frå Midtre Døvrè gnr 14/9, f 1934, g 1959 m Astrid Hagaseth frå Elvely gnr 32/29 i Etnedal, f 1937. Dei kjøpte i 1979 Solli gnr. 26/183.

Born:

1.     Torstein f 1962, gift med Mona Kveno, sjå Solli gnr 26/183.

2.     Øyvind f 1969, gift med Anita Bachèr, sjå Solbakken gnr. 26/83.

Astrid og Kolbjørn Døvre bygde huset.

Reidar og Torill Bakke kjøpte eigedomen i 1979.

Reidar Bakke frå gnr 66/129, f 1953, g 1974 m Torill Karin Myrvang frå Skjetten, f 1951. Ho ættar på farssida frå Kleiven gnr 81/5 i Vestre Slidre.

Born:

1.     Linda f 1974

2.     Kjetil f 1978.

 

2.3 Spikarmoen

Husmannsplass under Nørre Døvrè gnr 14/1 i alle fall i fyrste halvdel av 1800-talet, skylddelt 1853

1853: Lnr. 37a2a

1886: Gnr. 14/3

Jahas Arneson frå Nørre Døvrè flytte hit på sine eldre dagar. Det var skifte etter han på Spikarmoè i 1818. Plassen vart utlagt til sonen Halvord, men det var nok mora som dreiv han.

Jahas Arneson frå Nørre Døvrè gnr 14/1, 1752-1817, g II 1811 m Synnøv Halvordsdotter frå Ljøseng gnr. 2/1, 1776-1840, død på Breiset.

Born:

1.     Mali 1812-1819

2.     Halvord f 18 16, overtok formelt etter faren. Han vart brukar på Breiset gnr 70/5.

Synnøv Halvordsdotter g II 1830, då på Spikarmoè, m enkjemann Tøstein Nilsson Heggji. Sjå meir om desse på Heggjimoè gnr. 79/9.

Arne N. Ranei overtok Spikarmoen.

Arne Nilsson Ranei frå Midtre Ranei gnr. 19, 1791-1851, g 1817 m Ragnild Knutsdotter Lo. Alt i 1848 selde Arne plassen til lensmann Klevenberg. Det ser likevel ut for at han og Ragnild budde her ei tid etter det, for Arne døydde her. Sjå meir om dei på Ranei, Olsdelen gnr 18/12.

Anne Halvordsdotter f 1789 på Ljøseng gnr. 2/1 døydde her i 1849, då som innerst. Ho var g 1829 m Tølleiv Olsson Ranei frå Haugè gnr. 18/9, f 1789. I 1827 fekk dei sonen Embrik.

Spikarmoen vart skyldsett i 1853. Eigedomen var etter det på sal ei rad gonger. Ola K Høve kjøpte Spikarmoen på auksjon i skylddelingsåret, men selde alt same dagen vidare til Ola Nilsson, som så i 1857 selde vidare til Nils Arneson. Det var ikkje så rare eigedomen Nils hadde kjøpt. 1 dekar åker av ”høist daarlig Beskaffenhed” var det takseringsmennene skreiv i 1866. I tillegg eigedomen 4 dekar natureng av liknande ”Beskaffenhed”. Spikarmoen hadde på denne tida ikkje støl. Høveleg utsæd var 1/8 tønne bygg og ½ tønne potet i året, noko som gav ei avling på kring 1/3 tønne bygg og 2 tønner potet. Fôrmengda ein kunne hauste på eigedomen var ikkje meir enn 2 skippund høy, noko som kunne fø 3 småfe. I tillegg var eigedomen frostlendt og hadde 1/8 mil ”besværlig Vei” til Kongevegen. Nils Arneson leigde bort eigedomen.

I 1865 budde det to losjerande dagarbeidarar, Marte Embriksdotter 74 år og Kjersti Sjugurdsdotter 48 år, på Spikarmoè. Begge to var enkjer, og Kjersti hadde dottera Siri på 18 år heime.

I 1875 var det leiglendingsfolk på plassen:

Lars Trondsson g I m Marit Andrisdotter. Dei budde framleis på Spikarmoè i 1891, og Marit døydde her det året. Sjå om dei i Husaplassè gnr 18/33.

I mellomtida fekk to innerstar ein son på Spikarmoè i 1880:

Kristian Kristafferson f om lag 1858, gm Olea Olsdotter f om lag 1854. Dei fekk sonen Kristoffer f 1880. Me finn ikkje meir om dei i Nord-Aurdal.

Sist på 1800-talet kom Spikarmoen på sal. Noko skøyte vart ikke tinglyst før i 1934, men Nils Arneson sto framleis som eigar då matrikkelen i 1886 vart sett opp. Då 1904-matrikkelen kom på prent, hadde Ola Knutsson vorte eigar. Ola er i ettertid kjend under namnet ”Hallasmeden”. Denne kjende og ordhittoge smeden levde av smiing og fisking, er det fortalt.

Ola Knutsson Berg frå Berg gnr. 81/1, 1829-1917, g 1853 m Ragnild Bjødnsdotter frå Køllsbrekkun gnr. 6/4, 1830-1908.

Born:

1.     Astrid f 1852 på Garli. I 1875 var ho budeie på Nes, Hedmark. Ho utvandra i 1879 til Calmar, Iowa. I 1920 vart buet til faren gjort opp. Då vart det opplyst at ho var gift med Anton Ledell og budde i Bontraill, Williams County, Nord-Dakota.

2.     Siri f 1856, reiste til Calmar, Iowa, i 1879.

3.     Knut f 1858 på Øydgardè, reiste til Amerika. I fylgje Valdres Bygdebok 5 skal det ha vore Knut som kjøpte Spikarmoen til foreldra.

4.     Anna f 1860 på Øydgardè.

5.     Anna f 1863 på Øydgardè. Ho utvandra truleg også til Amerika.

6.     Bjørn f 1865 på Øydgardè, d 1938. Han flytte til Torpa, gm Pauline Hansdotter Gjerdalen 1869-1949. Dei var brukarar på Gjerdalè gnr. 65/2 i Torpa. Ein av sønene deira, Arne B. Gjerdalen, vart brukar i Piltingsruddokken gnr 71/1 i Sør-Aurdal. Farfar til Pauline var Per Hansson Mælum, frå Rud gnr. 94 i Aurdal.

7.     Ragnild f 1868 på Køllsbrekkun, reiste nok til Amerika.

8.     Anne f 1870 på Køllsbrekkun, gm Johan Nilsson Strøm. Dei var brukarar på Brattlien i Torpa

9.     Marit f 1873, neste brukar.

Marit Olsdotter Berg f 1873 på Køllsbrekkun, d på Spikarmoè i 1919. Ho budde heime og stelte for foreldra.

I 1934 var Hans H. Gjefle frå Nordre Land eigar av Spikarmoè. Han var skyttar, og hadde skyteplass her. Dette året vart garden seld vidare til Nicolay Berg, sjå Bjørkheim gnr. 66/15, som i 1971 overdrog vidare til Bernt Marius Berg. Husa vart rivne i 1935. No er det industriområde/næringsområde her, og Spikarvikè er utfylt.

 

2.4 Nybrøtin

Bureisingsbruk bygd opp på jord unna Nørre Døvrè gnr. 14/1, skyldsett 1935

1935: Gnr. 14/47

Dette er eit bureisingsbruk bygd og arbeidd opp av Torleiv O. og Magnhild Jorunn Døvre på garden Torleiv var frå. Bustadhuset vart bygd i 1941, driftsbygningen i 1950. Den fyrste traktoren på garden vart kjøpt i 1960.

Torleiv O. Døvre frå Nørre Døvrè gnr. 14/1, 1916-1991, g 1942 m Magnhild Jorunn Løkken frå Lykkjun gnr. 39/9 i Sør-Aurdal, f 1916.

Born:

1.     Astrid f 1944, gm Torleif Rudi, sjå Røe gnr. 50/2 i Øystre Slidre.

2.     Oddgeir f 1944, neste eigar.

3.     Magne Johan f 1949, gm Kjersti Johansson.

Sonen Oddgeir tok over i 1991. Same året vart det slutt med mjølkekyr på garden. Garden har støl på Dalè.

Oddgeir Døvre f 1944, g 1974 m Aslaug Diseth frå Rjukan, f 1950.

Born:

1.     Anette f 1975.

2.     Håvard f 1977, sambuar med Mona Midtmoen.

Barn:

1.     Ingrid f 2003.

 

2.5 Gruvehaugen

Bustadhus på tomt frådelt Nørre Døvrè gnr. 14/1 i 1972

1972: Gnr. 14/139

Denne tomta vart frådelt Nørre Døvrè til dottera Kjellaug i 1972. Bustadhus vart bygt i 1981.

Kjellaug N. Døvre frå Nørre Døvrè gnr 14/1, f 1937, gm Gullik A. Skattebo frå Rolandsgardè gnr. 40/3, Øystre Slidre, f. 1938.

Born:

1.     Sigrid f 1968.

2.     Andris f 1971.

 

2.6 Bekkemot

Bustadhus på tomt frådelt Nørre Døvrè gnr. 14/1 i 1972

1972: Gnr. 14/140

Denne tomta vart frådelt Nørre Døvrè til dottera Birgit i 1972. Bustadhuset vart bygt i 1984/85.

Birgit N. Døvre frå Nørre Døvrè gnr. 14/1, f 1943, gm Åge Ivar Bakken f 1947.

Born:

1.     Nils Joakim f 1988.

 

2.7 Furuseth

Bustadhus frådelt Nørre Døvrè gnr. 14/1 i 1975

1975: Gnr. 14/152

Denne tomta vart frådelt Nørre Døvrè til dottera Kirsten i 1975.

Kirsten Døvre frå Nørre Døvre gnr. 14/1, f 1947, gm (skilde) Anders Berge frå Vang, f 1941.

Born:

1.     Anfinn f 1975, gm Anne Mette Lihagen. Sjå gnr. 96/107.

2.     Gaute f 1981.

Anders Berge g II, Gunvor Smedsrud.

 

2.8 Furuli

Bustadhus frådelt Nørre Døvrè gnr. 14/1 i 1976

1976: Gnr. 14/154

Eigarfolk 1977-:

Arne Leirhol frå Vang f 1946, g II m Anne Helene Sæteren f 1948.

Born:

1.     Bjørn f 1977.

2.     Bente f 1981.

Arne har òg dottera Siv f 1970 frå ekteskap med Anne Marie Aastad.

 

2.9 Furuhall

Bustadhus frådelt Nørre Døvrè gnr. 14/1 i 1976

1976: Gnr. 14/155

Eigar 1977-1982:

Leif Bjarne Husom f 1938.

Eigar 1982-1994:

Jacoba Hilletje Ferrari f 1949. Ho og mannen eigde Fagerlund Hotell.

Eigar 1994-1995:

Steinar Lome frå Strand, f 1964, gm Signe Ellevold fra Fetsund, f 1966. Sjå meir om dei under gnr. 66/70.

Eigar frå 1995:

Josef Derek Schwarz frå Kristiansand, f 1963, sambuar med Cathrine Mathilde Fosse frå Gløtt gnr. 26/137, f 1969.

Nye eigarar frå 2000 er:

Gro Tvenge Frogner frå gnr. 18/261, f 1967, gm Øystein Frogner f 1964.

Born:

1.     Eirun f 1997.

2.     Ola f 1999.

 

2.10 Nordhagen

Bustadhus frådelt Nørre Døvrè gnr. 14/1 i 1979

1979: Gnr. 14/170

Eigarar 1979-1998:

Jan Harald Nordhagen f 1947, gm Inger Lise Hove frå Øystre Slidre, f 1951. Dei hadde to born.

Eigarar frå 1998:

Frode Bruflat frå gnr. 95 festenr. 1906, f 1969, gm Hilde Tveiten Døvre frå Heimtun gnr. 22/86, f 1970. Skilde.

Born:

1.     Sunniva f 1996.

2.     Bendik f 1999.

 

2.11 Brøtin

Truleg gamal husmannsplass. Skyldsett 1813 frå Nørre Døvrè gnr. 14/1.

1838: Lnr. 37b

1886: Gnr. 14/4

Det må vera denne plassen som i tingboka for 1751 og 1763 vert kalla ”Kielhuus” eller ”Kielhuuset”. Plassen låg under Midtre Døvrè, i alle fall var det brukaren der som gav bygselsetelen. Det ser ut til at i alle fall desse har vore på plassen før han vart skyldsett:

Marit Olsdotter, enkja etter Ola Knutsson Midtre Døvrè, fekk i juni 1751 bygselen på plassen ”Kielhuus” av Trond Knutsson Døvre. Det vart betalt 4 skilling til Vaisenhuset. I oktober 1763 pantsette sonen Andris Olsson plassen ”Kielhuuset”  til Knut Embriksson Døvre for 10 riksdalar. Knut fekk plassen i brukeleg pant.

Neste brukar:

Andris Olsson Døvriseige 1732-1807, g 1759 m Ingebjør Ivarsdotter Brattvøl, kan hende frå Måno gnr. 85/7, f om lag 1730 (1724?), d 1800, då husmannskone på Døvriseigun. I 1801 fekk Andris stønad frå fattigkassa.

Barn:

1.     Ola f 1764, neste brukar.

Ola Andrisson 1764-1810, g 1796 m Ingebjør Knutsdotter Gistaeige. Kor ho var frå er usikkert, men ho var på Gistad i 1796, f om lag 1757, d 1831. Det vart halde skifte etter Ola på Brøta under Døvrè i 1810.

Born:

1.     Knut f 1797, sjå Skogheim gnr. 14/24.

2.     Ingebjør f 1802, neste brukar.

I 1813 vart Brøtin skyldsett. Barbo Mekjelsdotter gm Jul L. Breiset var dei fyrste eigarane. Eigedomen vart så etter ei tid seld til Nils O. Døvre, som selde vidare til Nils K. Gistad i 1834. Året etter vart Ola Knutsson Gistad eigar. Han selde til Elling Haraldsson Skør i 1841. Etter den tida har eigedomen vore driven som ein del av Skørsbakkin gnr. 15/2.

I 1865 hadde Skørsbakkin husmannsfolk her. Det var dottera til brukaren før skyldsettinga og familien hennar som no budde her. Dei hadde ei kyr, to sauer og ei geit på plassen. Våren 1865 hadde dei hatt ein utsæd på ½ tønne bygg og 1 tønne potet. Det ser ikkje ut som det budde folk på denne plassen etter den tida.

Ingebjør Olsdotter Døvre 1802-1895, g 1829 m Lars Ivarsson frå Sebubrøta gnr. 16/32 og 33, 1799-1869. I 1875 budde ho i Plassè, lnr. 37a. Lars fekk med Anne Jahasdotter frå Kolkind under gnr. 9 dottera Ingrid f 1827.

Born:

1.     Ingebjør f 1830, tvilling, til Amerika 1857.

2.     Ivar f 1830, tvilling, til Amerika 1853.

3.     Berit f 1832.

4.     Ola f 1835, til Amerika i 1853.

5.     Nils f 1838, g 1860 m Marit Sveinsdotter Døvre, sjå Flatabrennè gnr. 14/11.

6.     Marit f 1841, til Amerika i 1857.

7.     Anne f 1844, g 1873 m Lars Olsson Urdstølen, sjå Urdstølen gnr 10/3 og Døvrisplassen gnr 14/2.

8.     Marit f 1847, g 1975 m Knut Tølleivsson Neseige, sjå Løbrøtin under Nes gnr. 66.

 

2.11.1 Kjølibrøtin

Truleg gamal husmannsplass. Skyldsett frå Brøta gnr. 14/4 i 1860.

1860: Lnr. 37c

1886: Gnr. 14/5

Kjølibrøtin er fyrste gongen nemnd på slutten av 1700-talet. I 1789 gav Jahas Arnesson Døvre Knut Olsson og kona hans, Anne Knutsdotter, rett til å rydja seg ein husmannsplass oppi åsen. Den jorda han baud fram var to ”ladeenger” som heitte ”Kjørli Braatene”, eit åkerjorde nedanfor allfarvegen og ei eng på åsen kalla ”Gille Lade Engen”. Etter at ekteparet døde, skulle arvingane fråvike plassen.

Me veit ikkje meir om denne plassen før midt på 1800-talet. Det er heller lite skriftleg kjeldemateriale som kan fortelja om eigartilhøva den fyrste tida på denne garden, men Jakup Jakupsson utstedte ein obligasjon på eigedomen i 1851. Det tyder på at han åtte Kjølibrøtin før den vart skyldsett i 1860. Tradisjonen fortel at det skal ha vore denne Jakup som rydda Kjølibrøtin. Far hans, som også heitte Jakup Jakupsson, kom frå Nerre Høvda gnr. 35/14 i Etnedal. Jakup skal ha vore ein kjempekar, og det blir fortalt at han bar mykje stein opp på ein stad som vart brukt til danseplass, for å bli kvitt ulempene som følgde med danseplassen.

Jakup Jakupsson frå Gistadeigun gnr. 13 ukjend bustad, f 1792 på Solbrekkeigun gnr. 34 i Etnedal, d 1866, då 72 år gamal og legdsfattig, g 1825 m Berit Andrisdotter frå Jyllandbrenn gnr. 32/1, 1797-1857, død legdsfattig.

 Born:

1.     Anne f 1826, d same året på Gistadeigun.

2.     Jakup f 1827 på Gistadeigun, neste brukar.

3.     Andris f 1830, d same året på Gistadeigun.

4.     Andris f 1834, d same året på Døvriseigun.

5.     Andris f 1836, g 1864 m Barbo Olsdotter Føssebrøtaeige frå Kroko under Sørre Garli gnr. 24, f 1838. Dei var innerstar på Døvrè då dei fekk borna:

1.   Anne f 1876, gm Jens Jensson Brenden. Sjå Sørre Brenna under Gistad gnr 13.

2.   Nils f 1881. I 1900 var Barbo enkje og budde på Tøllehaugè under Nørre Sebu gnr. 16/1. I folketeljinga er ho oppførd som fiskegarnbindar. Ho døydde på Brenn i 1922.

Folketeljingsåret 1865 vart det registrert at Nils Larsson og Marit Sveinsdotter var sjølveigande gardbrukarfolk her. Dei kom seinare til Flatabrennè gnr 14/11, sjå slekt der. Jakup Jakupsson budde dette året som enkjemann og legdslem i Kjølibrøta.

I 1866 førde karane som skulle taksere garden i samband med matrikkelrevisjonen opp ein av sønene til Jakup, Andris, (sjå over) som eigar. Det var då 2 dekar dyrka åker og 9 dekar med natureng i Kjølibrøta, alt saman på grusbotn av dårleg kvalitet. Garden mangla støl, men hadde jordvidde nok til ein utsæd på ¼ tønne bygg og 1 tønne potet, noko som gav ei årleg avling på kring ¾ tønne bygg og 3 tønner potet. Fôravlinga var 6 skippund høy og 1 skippund høy frå raskeslått. Høveleg dyretal vart sett til eitt storfe og to småfe. Garden hadde nok hamne, men ingen skog. Kjølibrøtin låg i nærleiken av Kongevegen, men var tungbrukt og frostlendt.

I 1875 vart broren til Andris Jakupsson, Jakup Jakupsson og familien hans, registrerte som leiglendingsfolk på denne garden. I 1877 vart det tinglyst ein livaurskontrakt frå Jakup Jakupsson til far sin.

Jakup Jakupsson f 1827, d 1903 på Nørre Dalè gnr. 3/44, g 1855 m Tora Larsdotter Brøtin frå Tobakksbrøta gnr. 3/17, 1823-1900, d på Døvrisskogè. Det ser ut til at dei var på Døvrisskogè nokre år. Dei var også i Vik i Sogn ei tid, den yngste sonen Lars var fødd der. Det vart i samband med dåpen opplyst at Jakup var innerst, men det vart ikkje nemnt noko gardsnamn der.

Born:

1.     Berit f 1856, i 1875 var ho budeie i Torpa, neste brukar.

2.     Jakup f 1858, i 1875 tenestegut i Torpa, g 1887 m Astrid Knutsdotter Dalen. Truleg var dei her nokre år før dei kom på Nørre Dalen gnr. 3/44.

3.     Anne 1861-1885.

4.     Lars f 1864, g 1891 m Kristine Evensdotter Viken, Begnadalen. Dei bygde opp småbruket Skogstad gnr 71/21 og 22 i Sør-Aurdal, sjå der.

 

Då denne Jakupen var på moen (i det militære), blir det fortalt at han spurde kapteinen om han kunne få lov til å skjena. Det fekk han lov til. Jakup skjena rett heim, og kom ikkje attende før han var ferdig med slåttonna. Han vart verken tiltala eller straffa, blir det sagt. Han hadde fått lov til å skjena, og skjena hadde han gjort.

I 1900 var det dottera Berit og og familien hennar som dreiv Kjølibrøtin som sjølveigande gardbrukarfolk.

Berit Jakupsdotter Kjølibråten f 1856. Ho fekk med Bjødn Knutsson Hølldalshaugen f 1857:

1.     Knut f 1879, g 1917 m Kari Knutsdotter Dalen, sjå Dalen gnr. 14/18.

2.     Tonetta 1882-1886.

Med Knut Knutsson Hølldalseige:

3.     Johan f 1887, neste brukar.

Berit Jakupsdotter g 1892 m Kristian Kristiansson, f om lag 1829 d 1907. I 1865 og 1875 var han på Skørsflaten, i 1862 seiest han å vera frå Ryg under Nordtørp i ystre Slidre og i 1907 frå Skattebu i same bygda.

Born:

4.     Kristian 1892-1896

5.     Torbjørn f 1899,  brukar på Nørre Øydgardè gnr. 3/14

Johan Kjølibråten overtok i fylgje bokverket ”Norske Gardsbruk” garden i 1913. I 1936 vart det bygd nytt bustadhus på eigedomen.

Johan Knutsson Kjølibråten 1887-1971, g om lag 1924 m Anne Karoline Johansdotter 1896-1956, frå Øvre Bakke gnr. 18/32.

Born:

1.     Torbjørn f 1923, neste eigar.

2.     Karoline f 1925, brukar på Nørre Øydgardè gnr. 3/14

3.     Inger Maria 1927-1929

4.     Ingar Magne 1931-1982, ugift, budde i Kjølibrøta.

5.     Reidar f 1933, eigar etter bror sin.

6.     Anna Nelly f 1936, g Kopperdal.

I 1984 vart det tinglyst heimel på eigedomen til borna til Johan og Anne Karoline. Året etter vart eldstesonen Torbjørn eineeigar. I 1988 vart det bygt nytt bustadhus på garden.

 

Torbjørn J. Kjølibråten f 1923, g 1958 m Evelyn Margareth Rynning Olsen frå Rjukan, f 1931.

Born:

1.     Morten f 1955, gm Evelyn Kristiansen. Dei har borna Mai-Catrine f 1977, Linn-Jeanett f 1986 og Marius f 1988.

2.     Anne Marie f 1959, sambuar med Tom Børge Jensen f 1955. Born: Tore f 1978.

3.     Eva Thorhild f 1961, gm Per Martinsen f 1947. Born: Trude f 1984 og Nina f 1988.

4.     Aud Jorun f 1962, sambuar med Ole Reidar Solheimslien f 1962. Born: Camilla f 1983, Lars Tore f 1991 og Remi Andrè f 1993.

5.     Sissel Bente Elisabeth f 1965, sambuar med Bjørn Montrøen f 1962. Born: Lene f 1985 og Andrè f 1987.

6.     Jonny Ansgar f 1967, sambuar med Wenche Jorun Skrepprud f 1958. Born: Cesilie f 1988, Robert f 1989 og Susann f 1991.

Reidar Kjølibråten tok over eigedomen i 2000.

Reidar Kjølibråten f 1933, g 1972 m Aud Dahl frå Stavanger, f 1939.

Born:

1.     Linda Kristin f 1974

Familien bur i Sandnes.

Kjølibrøtin har ein skogteig ved Skjenaløk og støl ved Svarthamar.

 

2.11.2 Skogajordet / Skogateigen

Skyldsett frå Brøta gnr. 14/4 i 1913.

1913: Gnr. 14/28

 

2.11.2.1 Gnr. 14/200

Bustadhus på tomt frådelt Skogajordet gnr. 14/28 i 1994.

1994: Gnr. 14/200

Eigar:

Jon Harald Skattebo frå Elvebo gnr. 18/183, f 1963, var sambuar med Linda Wickstrøm. Ho har sonen Marcus, f 1990.

Felles born:

1.     Henrik f 1994.

 

3 Døvrisøydgarden

Gamal gard

1838: Lnr. 38

1886: Gnr. 14/6

Døvrisøydgarden ligg på vestsida av dalen, rett overfor Døvrè. Døvrisøydgarden var på 1600- og 1700-talet dei fire skinna kyrkjegods i Døvrè som høyrde til Ulnes kyrkje. Ulnes kyrkje stod framleis som eigar av gardparten i 1802.

I 1738, då godset vart selt til Trond Knutsson Døvre for 75 riksdalar, vart det omtala som ”et engesledte Døvrens Ødegaard kaldet, skyldende til Ulnes Annex Kierche med bøxel og herlighed fire skind”. Seljarane var Gudbrand Ringisåk, Knut Bø med fleire. Dei var truleg kyrkjeverjer i Ulnes. Denne skildringa kan tyde på at der ikkje var hus på garden, og at det no fyrst kom busetting på garden etter øydetida.

Fyrste brukaren me kjenner til var Knut Trondsson, som kom frå Midtre Døvrè. Han fekk skøyte på plassen i oktober 1754 frå den eldre broren Knut Trondsson Døvrè for 44 riksdalar. Truleg var det berre halve plassen han fekk skøyte på, for dødsbuet etter broren Knut eigde 2 skinn kyrkjegods med bygsel her. I oktober 1755 fekk han skøyte på plassen Døvrisoset av skyld 2 skinn frå Ola Knutsson Døvre for 110 riksdalar. Desse pengane måtte han låne av løytnant Stielau, og sette då Oset i pant.

Knut Trondsson frå Nørre Døvrè f 1721 d på Øydgardè 1768, g 1755 m Synnøv Olsdotter Garli frå Nerre-Garli gnr. 22/uplasserte, f 1728, d på Øydgardè 1809.

Born:

1.     Trond f 1756 på Døvrè, neste brukar.

2.     Marit f 1758 i Ose.

3.     Barbo f 1763

4.     Ingebjør f 1765

5.     Ola f 1767, d 1768, gravlagd saman med faren

Synnøv Olsdotter g II 1769 m Kristen Bjødnsson frå Nørre Sebu gnr 16/1, f 1746 d legdsfattig her i 1812. I skifte på Røgne i 1786 etter Rangdi Finnsdotter som hadde vore gm Trond Kristensson, morbror til Kristen Bjødnsson, nemnest Kristen som død og har etterlete seg sonen Knut, 15 år. Men Kristen lever i beste velgående ved folketeljinga i 1801.

Born:

1.     Bjødn f 1769

2.     Knut f om lag 1771, 15 år i 1786.

Sonen Trond tok over etter faren. I 1782 hadde han ein buskap på tre kyr, fire sauer og fire geiter, og sådde ½ tønne bygg.

Trond Knutsson 1756-1824, gm Siri Halvordsdotter frå Nes gnr. 66 ukjend bustad, f 1764 på Landmarkeige, d 1852, 95 år gamal. I 1801 er ho skriven å vera i sitt 39. år.

Born:

1.     Knut f 1783, neste brukar.

2.     Halvord f 1787, g 1817 m Jørand Mekjelsdotter Oset, sjå Brøtin gnr. 14/15.

3.     Synnøv f 1790, konfirmert i 1806.

4.     Ola f 1793, d same året.

5.     Ola 1795-1796, tvilling.

6.     Ingrid 1795-1796, tvilling.

7.     Ingrid f 1796, g 1829, då på Nordåkeigun, m Eivind Trondsson Nordåk, d på Månoeigun i 1830, sjå Leira, ukjend bustad under Måno gnr. 85.

8.     Berit 1799-1801.

9.     Berit f 1802, d 1847 i Hunkeviken. Ho tok utflytting til Rommedal hausten 1829. Etter ei tid var ho i Nord-Aurdal att, sjå Hunkevikè under Stokkebryn gnr. 18/6.

10.  Ola f 1807, g 1833 m Barbo Tølleivsdotter Rebnisbergo, brukarar på Rebnisbergo gnr. 79/10 i Vestre Slidre. Ola g II m enkje Marit Knutsdotter Dalen frå Sørre Dalè gnr. 3/18. Ho hadde vore gm Ola Trondsson Døvrisøydgarden.

11.  Marit f 1810, gm Nils Tølleivsson Rebnisbergo. I 1875 var dei i Amerika. Ein Tord døyr her i 1819, 8 år gamal.

12.  Ein Halvord, d 1816 på Døvrisøydgardè, 11 veker gamal.

Familien vart i 1801 av ei eller anna årsak registrert som husmannsfolk, truleg fordi Ulnes kyrkje framleis var eigar av kyrkjegodset. Sonen Knut overtok Øydgarden i 1806 for 240 riksdalar.

Knut Trondsson f 1783, d på Bergjiseigun 1852, g 1806 m Berit Toresdotter frå Synnstrønd gnr. 65 bruk III, f 1783. I skiftet på Rebne i 1875 er Knut kalla Bergshagen.

Born:

1.     Trond f 1807, ikkje nemnd i skiftet på Rebne i 1875.

2.     Sigrid f 1809, truleg ho som g 1841 m Ola Olsson Kviteberg frå Sørre Kviteberg gnr. 18/10. I 1875 var dei i Amerika.

3.     Tord f 1812, ikkje nemnd i 1875.

4.     Halvord f 1815, ikkje nemnd i 1875.