Døvrè i Valdres

Buggeslekta

Om de forskjellige grener av den gamle danske adelsslekten Bugge er det skrevet flere bøker og avhandlinger. Her kan nevnes:

 

  • P.C.B.Bondesen; Slægten Bugge i Danmark og Norge,
  • Kjeld Bugge; Larvik-slekten,
  • Mogens Bugge; Våre forfedre (Mandalsslekten),
  • Ingeborg Flood; Christiania-slekten Bugge og
  • G. A. Knutsen; Valdresslekten Bugge.

 

I tillegg finnes materiale i diverse bygdebøker og andre kilder.

 

Navnet Bugge er gammelt i Norden. Opprinnelig har det vel vært et fornavn. I Fridleiv hin Raskes og Frode Fredegodes tid treffer vi på navnet i Skåne og Halland. En høvding av de hallandske Bugger falt i tvekamp på Sjælland. Også i Jylland forekommer navnet i oldtida. En skattekonge, Turild Bugge, skal være begravet med sin familie i høidene ved Glenstrup og fra ham skal "de christne Bugger" stamme (P. C. B. Bondesen). Den norske slekta Bugge stammer fra Danmark og deles vanlig i Mandalsslekta, Larvikslekta, Vestlandsslekta, Nordlandsslekta, Christianiaslekta og Valdresslekta.

 

Buggeslekta kom til Norge og bekledde i stort omfang prestestillinger rundt om i landet. Dette var også tilfelle med de grenene av slekta som slo seg ned i Valdres og Etne. Interessen for nettopp de to grenene ble vekket ettersom min kone har aner fra Etne.

 

Etter å ha studert en rekke bygdebøker fra Etne og omegn fant jeg ut at min kone og jeg var i "slekt" (13-menninger). Felles opphav er Lauritz (Lars) Bugge som var bonde ved Randers omkring 1530.