Døvrè i Valdres

Startside

Velkommen til min hjemmeside om Døvre i Skrautvål i Nord Aurdal kommune i Valdres, Oppland fylke. Interessen for gården(e) har sin bakgrunn i at jeg er født der, kombinert med min interesse for slektsgransking.


Jeg ble født i mai 1952 i kårstua på Døvre Sørre.


Min far, Torgrim Nyland, var da bonde på Døvre Sørre. Fra 1944 til 1946 drev far og bestefar, Ole Pedersen Døvre, gården i fellesskap. 


I 1946 kjøpte far Døvre Sørre av bestefar, og far og mor overtok gårdsdriften med    føderåd til bestemor og bestefar.


Far var født i Vardal i 1917, og vokste opp på Raufoss. 


Mor, Ingebjørg Døvre, ble født på Døvre Sørre i 1912. 


Mine foreldre traff hverandre i Oslo under krigen og de giftet seg høsten 1944. 


Sykdom førte til at Døvre Sørre ble solgt til min tante og onkel i 1962.


Mange av mine forfedre levde og virket på Døvre og mine slektsgrener leder meg tilbake til Knut Eivindsen Døvre som eide Døvre omkring 1600.


Store deler av befolkningen i Valdres kan føre sine aner tilbake til Knut Eivindsen Døvre. 


Dette gjelder også for dagens eiere av de fire Døvresgårdene; Døvre Nørre,  Døvre Midtre, Døvre Sørre og Døvre Løkken.